Depozitarul Central Unic

Înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare. Mai exact?