Achiziții

Achiziții de bunuri și servicii în derulare. Cerințe către oferte și ofertanți

Persoanele interesate de oferirea serviciilor sau bunurilor solicitate de DCU sunt invitate să prezinte ofertele sale în adresa DCU până la data limită indicată în aviz.

Achiziții în derulare

Nu sunt.

Achiziții efectuate anterior

Servicii de integrare a paginii-web a DCU cu servicii de plată

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) deține și utilizează pagina-web  www.dcu.md, creată pe platforma CakePHP. DCU invită operatorii economici interesați, să prezinte ofertele sale privind prestarea serviciilor de integrare a paginii-web a DCU cu servicii de plată, care vor permite efectuarea on-line a plăților pentru unele servicii prestate de DCU.

Servicii de actualizare (upgrade) a paginii-web a DCU

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) deține și utilizează pagina-web  www.dcu.md, creată pe platforma CakePHP. DCU invită operatorii economici interesați, să prezinte ofertele sale privind prestarea serviciilor de actualizare a paginii-web a DCU.

Persoanele interesate sunt rugate să solicite caietul de sarcini la email dcu@dcu.md. Ofertele urmează a fi expediate până la data de 11 decembrie 2020 la email dcu@dcu.md. Ofertele care nu corespund cerințelorr din Caietul de sarcini vor fi descalificate și nu vor fi evaluate.

Achiziția serviciilor de audit intern

Depozitarul Central Unic organizează selectarea unui auditor (organizație de audit sau persoană fizică care prestează astfel de servicii), care va efectua auditul intern al DCU și întocmirea rapoartelor de audit intern. 

Auditorii sunt invitați să prezinte ofertele în adresa DCU. Ofertele înaintate vor fi întocmite în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, iar cele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării. 

Oferta urmează a fi expediată într-un plic sigilat, până la data de 11 septembrie 2020, ora 16:00, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1 sau expediate la email dcu@dcu.md

Pentru obținerea Caietului de sarcini și pentru orice alte concretizări, vă rugăm să ne contactați la email dcu@dcu.md.