Autoritățile de supraveghere

Banca Națională a Moldovei

www.bnm.md

Date de contact:

Adresa poștală: Bulevardul Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Reclamațiile pot fi depuse:

prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa official@bnm.md
sau
prin intermediul oficiilor poștale la adresa Bulevardul Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova
sau
personal: la sediul BNM, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției pe adresa Bulevardul Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Comisia Națională a Pieței Financiare

www.cnpf.md

Date de contact:

Adresa poștală: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Reclamațiile pot fi depuse:

prin e-mail (cu respectarea reglementărilor cu privire la forma electronică – cu aplicarea semnăturii electronice) la adresa office@cnpf.md
sau
prin intermediul oficiilor poștale la adresa Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
sau
personal: la sediul CNPF, în cutia poștală amplasată la intrare în sediul instituției pe adresa Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Telefonul consumatorului - 022 85 95 95, (tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului).