Comitetul de utilizatori al DCU

Comitetul de utilizatori: funcții, activitate, organizare. Componența Comitetului.

Ce este Comitetul de utilizatori?

Comitetul de utilizatori este un organ colegial consultativ pe lângă DCU, format din reprezentați ai participanților la DCU și emitenților de valori mobiliare.

Platformă de dialog

Comitetul de utilizatori servește ca platformă de dialog între DCU și actorii pieței. Mandatul Comitetului este de a oferi consultanțe organelor de conducere ale DCU. Comitetul examinează reglementările și noile inițiative privind activitatea DCU, inclusiv condițiile de acceptare a participanților, acordare a serviciilor DCU, mărimea și aplicarea comisioanelor etc.

Componența Comitetului de utilizatori

Componența Comitetului de utilizatori se aprobă de Consiliul de supraveghere al DCU.

Membrii Comitetului de utilizatori:

 • Caraman Ecaterina, șef al Departamentului investiții corporative al B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.
 • Nicolaenco Irina, șef Secție valori mobiliare al B.C. „Moldindconbank” S.A.
 • Murzac Grigore, șef Secție operațiuni monetare al B.C. „Mobiasbanca – OTP Group” S.A.
 • Paraschiv Natalia, director Direcție trezorerie al B.C. „Victoriabank”A.
 • Oxana Rusu, șef adjunct al Trezoreriei al B.C. „FinComBank” S.A.
 • Paladi Eugen, șef Direcție piețe financiare, Departamentul trezorerie al B.C. „Energbank” S.A.
 • Bacaliuc Ghenadie, director al S.C. „Broker-MD” S.A.
 • Caraman Svetlana, director adjunct al S.I. C.B. DAAC Invest S.A.
 • Novac Valentina, consultant investiții valori mobiliare al S.I. Gest- Capital S.A.
 • Ianovscaia Anastasia, administrator al S.I. „Pro Invest Capital” S.A.
 • Lavric Steluța, administrator al „Iuventus-DS” S.A.
 • Cherdivară Rodica, șef departament juridic și resurse umane, „Grawe Carat Asigurări” S.A.
 • Cazacliu Igor, șef departament juridic, „General Asigurări” S.A.
 • Butenco Corina, asistentă director general, „Asterra Group” S.A.

Organizarea activității

Comitetul de utilizatori își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor sale, care se desfășoară, de regulă, în incinta DCU.

Mai mult despre Comitetul de utilizatori?

Regulamentul Comitetului de utilizatori .pdf