Comitetul de utilizatori al DCU

Comitetul de utilizatori: funcții, activitate, organizare. Componența Comitetului.

Ce este Comitetul de utilizatori?

Comitetul de utilizatori este un organ colegial consultativ pe lângă DCU, format din reprezentați ai participanților la DCU și emitenților de valori mobiliare.

Platformă de dialog

Comitetul de utilizatori servește ca platformă de dialog între DCU și actorii pieței. Mandatul Comitetului este de a oferi consultanțe organelor de conducere ale DCU. Comitetul examinează reglementările și noile inițiative privind activitatea DCU, inclusiv condițiile de acceptare a participanților, acordare a serviciilor DCU, mărimea și aplicarea comisioanelor etc.

Componența Comitetului de utilizatori

Componența Comitetului de utilizatori se aprobă de Consiliul de supraveghere al DCU.

Membrii Comitetului de utilizatori:

  • Caraman Ecaterina, șef al Departamentului investiții corporative al B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.
  • Nicolaenco Irina, șef al Direcției valori mobiliare din cadrul Departamentului trezorerie al B. C. „Moldindconbank” S.A.
  • Spinei Mihai, dealer principal Direcția trezorerie al B. C.„Victoriabank” S.A.
  • Murzac Grigore, șef Secție operațiuni monetare, Departamentul Tranzacții Bancare Globale al OTP Bank S.A.
  • Filatova Olga, specialist principal, Secția Trezorerie al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
  • Paladi Eugen, șef Direcția Piețe Financiare al B.C.„ Energbank” S.A.
  • Ciuganschi Victor, director adjunct la C.B. „DAAC Invest” S.A.
  • Untilova Elena, contabil-șef al C.„BROKER M-D” S.A.

Organizarea activității

Comitetul de utilizatori își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor sale, care se desfășoară, de regulă, în incinta DCU.

Mai mult despre Comitetul de utilizatori?

Regulamentul Comitetului de utilizatori .pdf