Conducerea DCU

Organele de conducere ale DCU sunt adunarea generală, consiliul de supraveghere și comitetul executiv; organul de control al companiei este auditorul extern.

Comitetul executiv

Alexandru SAVVA
director al DCU

Experiență profesională:
2017     Banca Națională a Moldovei, DCU
2008    Banca Mondială, Chemonics International, Turcan & Cazac
2001     Comisia Națională a Pieței Financiare
Studii:
2017     School of Law University of Reading (UK)
2007    Academia de Studii Economice (MD)
2001     Universitatea de Stat din Moldova (MD)
În DCU de la fondare în aprilie 2018

Andrei ZACON
director adjunct

Experiență profesională:
2018     DCU
2008    Banca Națională a Moldovei
2005    MontarUtil
Studii:
2010     Academia de Studii Economice, master (MD)
2008    Academia de Studii Economice, licență (MD)
În DCU de la fondarea companiei în aprilie 2018

Carmelia PALAMARI
director adjunct

Experiență profesională:
2018     DCU
1996     Banca Națională a Moldovei
Studii:
1986     Universitatea de Stat din Moldova (MD)
În DCU de la fondarea companiei în aprilie 2018

Consiliul de supraveghere

Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri, din care 4 membri sunt desemnați de Banca Națională a Moldovei, iar câte un membru reprezintă Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare și Bursa de Valori a Moldovei. 

Componența CS DCU

Funcția de bază

Daniel SAVIN
președinte al CS DCU

director al Departamentului piețe financiare al BNM,
în componența CS DCU din aprilie 2018,
președinte al CS DCU din iulie 2021

Corina ŢURCAN
membru al CS DCU

director Departamentul legislație și drept internațional BNM,
în componența CS DCU din august 2020

Victor CIUBOTARU
membru al CS DCU

șef al Direcţiei Management Continuitate, Securitate și Supraveghere TI a BNM,
în componența CS DCU din iulie 2021

Gheorghe BADIA
membru al CS DCU

șef al Direcţia Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului a BNM,
în componența CS DCU din iulie 2021

Victor MARTINENCO
membru al CS DCU

șef al Secției reglementarea sectorului financiar al Ministerului Finanțelor
în componența CS DCU din aprilie 2018

Elena PUI
membru al CS DCU

secretar general al CNPF,
în componența CS DCU din aprilie 2018

Corneliu DODU
membru al CS DCU

președinte al Bursei de Valori a Moldovei,
în componența CS DCU din aprilie 2018 și uiterior din august 2020

Guvernare și organizare

DCU dispune de o structură clasică de guvernare, specifică entităților corporative.

Organele de conducere ale DCU sunt adunarea generală, consiliul de supraveghere și comitetul executiv; organul de control al companiei este auditorul extern.

Urmând standardele aplicabile depozitarilor centrali, în cadrul DCU sunt instituite, după caz, unități care dețin funcții specifice executive, de supraveghere, de control sau de consultanță. În acest sens, urmează a fi creat Comitetul utilizatorilor – organ consultativ, format din reprezentanți ai emitenților de valori mobiliare și participanților la DCU, care oferă asistentă în activitatea DCU.

Comitetul de monitorizare este un organ interinstituțional, format din reprezentanții BNM, Ministerului Finanțelor și CNPF, care servește ca platformă de dialog și schimb de informații. Anumite funcții-cheie sunt transmise, la necesitate, unor comitete și funcții interne, precum ar fi unitățile de audit intern, gestiune a riscurilor, conformitate, funcții IT.

Structura organelor de conducere

Organigrama DCU

Adunarea generală

Adunarea generală a acționarilor este formată din 8 acționari, inclusiv Banca Națională a Moldovei, 3 bănci, 3 societăți de investiții și o societate de registru. Banca Națională a Moldovei deține o cotă mai mare de 2/3 din capitalul DCU; ceilalți acționari ai DCU dețin cote minoritare.