Contactați DCU

Cum poate fi contactat DCU pentru solicitarea unui serviciu? Interacțiuni cu autorități publice și organe de drept. Folosirea email pentru recepționarea informațiilor de la DCU. Reclamațiile adresate DCU.

DCU expediază răspunsuri și adresări doar în format electronic prin intermediul email. Scrisorile și actele oficiale sunt semnate cu semnătură electronică. Răspunsul pe suport de hârtie se expediază doar la cerere.

Scrisori sau email?

DCU acceptă atât scrisori pe suport de hârtie, cât și expedieri prin email. Persoanele care solicită informații sau servicii de la DCU sunt îndemnate să adreseze cererile prin email, care sunt recepționate imediat și examinate proxim. 

Date de contact

Secretariat DCU
dcu@dcu.md
+373 22 999 546

 

Corespondență
generală. Reclamații, interpelări

Operațiuni VMC
vmc@dcu.md
+373 22 999 546 / buton 1

 

Extras din cont, lista acționarilor, vânzare acțiuni, donații, moșteniri, schimbare nume/IDNP/denumire/IDNO

Operațiuni VMS-CBN
vms-cbn@dcu.md
+373 22 999 546 / buton 2

 

Valori mobiliare de stat, certificate BNM, operațiuni REPO, intraday, overnight

Măsuri anti-fraudă
fraude@dcu.md
+373 22 999 546

 

Informați DCU despre o încălcare la prestarea serviciilor sau efectuarea operațiunii cu valori mobiliare

Adresa de corespondență
Str. Bănulescu Bodoni 57/1
fosta clădire ASITO, etaj 1, bir. 3
MD-2005, Chișinău, Moldova

 

Corespondența scrisă și
expediții poștale

09:00 - 12:00
13:00 - 15:00

 

Zile și ore de audiență
de luni până vineri

Date de contact DCU .pdf 

Interacțiuni cu autorități publice și organe de drept

Autoritățile publice și organe de drept, care solicită de la DCU date privilegiate sau confidențiale  (dețineri în cont, istoricul operațiunilor), sunt rugate să indice adresa email a executorului responsabil sau un email destinat pentru recepționarea informațiilor confidențiale. Pentru a asigura un nivel mai înalt de confidențialitate, DCU evită expedierea informațiilor privilegiate și confidențiale la email de uz general  (office@, secretariat@, cancelarie@ etc.). 

Email pentru recepționarea informațiilor de la DCU

Instituțiile care solicită de la DCU date privilegiate sau confidențiale  (dețineri în cont, istoricul operațiunilor), sunt rugate să evite folosirea adreselor email de uz comun  (@yahoo, @gmail, @mail etc.). DCU își degrevează orice responsabilitate pentru pierderea sau compromiterea informațiilor recepționate de partenerii DCU prin intermediul email de uz comun sau nesecurizate. 

Reclamații adresate DCU

DCU depune efort și diligență pentru a oferi servicii calitative. Dacă însă considerați că serviciul nu a fost oferit în timp util sau aveți obiecții față de calitatea serviciului, vă rugăm să expediați o reclamație la adresa poștală a DCU, la email dcu@dcu.md sau telefon +373 22 999 546.

Dacă nu sunteți satisfăcut de răspunsul primit de la DCU la reclamația depusă, puteți expedia
o interpelare în adresa Băncii Naționale a Moldovei la official@bnm.md.

Mai mult despre reclamațiile către DCU? 

Proceduri reclamații DCU .pdf