DCU la o privire

DCU este Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare – instituție care efectuează înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare corporative, valorilor mobiliare de stat și instrumentelor BNM. DCU este creat și desfășoară activitatea în baza Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

DCU a fost supus evaluărilor cerute de legislație și este autorizat să desfășoare activitatea în calitate de depozitar central în temeiul Hotărârii BNM nr.184/2018 și Hotărârii BNM nr.124/2019.

Activitățile și serviciile DCU

Înregistrarea valorilor mobiliare

DCU înregistrează instrumentele financiare emise în Republica Moldova și alocă coduri ISIN. Operațiunea se efectuează prin înscrierea valorilor mobiliare în Sistemul DCU și deschiderea conturilor pentru emitent și primii proprietari.

Decontarea valorilor mobiliare

DCU efectuează decontări cu valorile mobiliare înregistrate de DCU. Decontarea este o operațiune de transfer a valorilor mobiliare de la vechiul proprietar la noul proprietar, efectuată ca urmare a unei tranzacții.

Evidența valorilor mobiliare

DCU ține evidența valorilor mobiliare, a drepturilor și restricțiilor asupra drepturilor oferite de valorile mobiliare. Pentru a confirma deținerile de valori mobiliare sau aplicarea/lipsa restricțiilor, DCU emite extras din cont și lista acționarilor.

Operațiuni corporative

DCU oferă o gamă extinsă de servicii corporative:

  • servicii ce țin de adunările generale   (lista acționarilor, expediere avize, prezentare raportare);
  • restructurarea emisiunilor de valori mobiliare   (convertire, consolidare, fracționare);
  • deservirea obligațiunilor sau altor titluri de creanță   (plata dobânzii, răscumpărarea la scadență).

Instrumente financiare

DCU efectuează operațiuni cu orice tip de instrumente financiare:

  • valori mobiliare corporative   (acțiuni, obligațiuni, alte titluri de capital sau de creanță emise de întreprinderi);
  • valori mobiliare de stat   (bonuri de trezorerie, obligațiuni de stat);
  • creanțele BNM   (certificatele BNM, operațiuni intraday și overnight, REPO).

Începând cu iulie 2018, DCU operează cu valorile mobiliare de stat și creanțele BNM.
Din mai 2019, DCU a inițiat operațiuni cu valori mobiliare corporative.

Cui oferă servicii DCU?

Investitorilor în instrumente financiare

Orice persoana fizică sau juridică, care procură sau vinde instrumente financiare, este un beneficiar al serviciilor DCU. DCU asigură evidența și păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare în care o persoana face investiții. La cererea investitorului, DCU efectuează transferul valorilor mobiliare, rezultat dintr-o vânzare OTC, donație, moștenire sau succesiune.

Emitenților de instrumente financiare

DCU este un mecanism robust pentru emitenții care atrag investiții. DCU înregistrează valorile mobiliare emise în Republica Moldova. După emisiune, DCU creează și menține actualizată lista deținătorilor de valori mobiliare. Emitenții pot beneficia de un șir de servicii corporative (lista acționarilor, restructurarea emisiunii, deservirea plăților).

Participanților la DCU

Instituțiile financiare care intenționează să desfășoare activități cu valori mobiliare trebuie să devină participanți la DCU. Participanții dețin acces la Sistemul DCU și beneficiază de infrastructura de decontare oferită de DCU. Acest fapt permite participanților să efectueze în mod direct tranzacții cu valori mobiliare, din nume propriu sau din numele clienților. 

Sistemul DCU

DCU deține un produs informațional avansat, prin intermediul căruia sunt realizate activități de înregistrare, evidență și decontare. Sistemul DCU este format din mai multe componente, care permit administrarea operațiunilor, accesul la distanță al participanților la DCU, stocarea și prelucrarea datelor, interacțiunea cu alte sisteme informaționale.

Dezvoltarea continuă a Sistemului DCU și oferirea unor noi facilități la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare este o prioritate în activitatea a DCU.

Conexiuni cu alte sisteme

Pentru a asigura decontarea operațiunilor cu valori mobiliare, DCU are instituite conexiuni cu sisteme de plăți și tranzacționare. Prin conexiunea cu Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare al BNM, DCU asigură aplicarea eficientă a mecanismului DvP și plata mijloacelor bănești la tranzacționarea instrumentelor financiare.

Conexiunea DCU cu Bloomberg Professional Service, administrat de BNM, permite decontarea valorilor mobiliare de stat și instrumentelor BNM. Decontarea tranzacțiilor bursiere este asigurată grație conexiunii DCU cu Bursa de Valori a Moldovei.

Instituirea conexiunilor cu alți depozitari și sisteme de decontare este un obiectiv-cheie al DCU. 

Tehnologii și proceduri interne

DCU tinde să corespundă unor standarde înalte de performanță și securitate. DCU aplică sisteme informaționale interne, care garantează siguranța și eficiența operațiunilor cu valori mobiliare. În DCU se implementează politici și proceduri de conformitate, risk management, control intern, continuitate și securitate informațională. 

Guvernare și supraveghere

DCU dispune de o structură de administrare și organizare internă clară, cu responsabilități bine definite, transparente și compatibilă cu bunele practici de guvernanță corporativă. Activitatea internă este administrată de director și doi directori adjuncți, care formează Comitetul executiv.

Consiliul de supraveghere este compus din șapte membri, reprezentanți ai BNM, Ministerului Finanțelor, CNPF și Bursei de Valori. Organul de conducere suprem este adunarea generală. DCU este supus auditului intern și auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaționale de audit. Activitatea DCU este supravegheată de BNM și alte autorități de profil. 

În dezvoltarea pieței financiare

DCU și-a propus ca scop să devină o instituție proeminentă pe piața financiară, care stimulează și facilitează investițiile în valori mobiliare. Optimizarea mecanismelor de emisiune, înregistrare și transfer a valorilor mobiliare este și va rămâne un obiectiv constant al instituției. DCU tinde să ofere soluții eficiente, contribuind astfel la dezvoltarea pieței financiare.

Misiunea, viziunea și valorile fundamentale

Misiune

Furnizarea serviciilor de calitate investitorilor, emitenților de instrumente financiare și  participanților la piața de capital, aplicând tehnologii inovative și standarde internaționale pentru a oferi o experiență excelentă în mod inovativ, flexibil și responsabil. Păstrarea în siguranță a valorilor mobiliare, decontarea automatizată a tranzacțiilor cu valori mobiliare și infrastructura modernă, de care dispune DCU, contribuie la menținerea stabilității pe piața financiară din Republica Moldova.

Viziune

Menține statutul unei organizații cu cea mai înaltă credibilitate și integritate, oferind servicii de cea mai înaltă calitate, astfel, contribuind la dezvoltarea pieței de capital naționale și integrare internațională.

Valorile fundamentale

Integritate: respectarea standardelor morale și de etică in furnizarea serviciilor

Transparență: desfășurarea activității si prestarea serviciilor în mod transparent

Securitate: furnizarea serviciilor în condiții de siguranță, eficiență și în timp util

Excelenta: efort continuu de a atinge calitate superioară și eminentă serviciilor prestate

Imparțialitate: tratament imparțial și echitabil pentru toți participanții pieței financiare