Informați DCU despre o încălcare

Informați DCU la telefon, online sau depuneți o petiție scrisă

Informați DCU despre orice suspiciuni sau încăclări de către colaboratorii DCU, folosind una din următoarele modalități:

Petițiile scrise pot fi depuse în lădița poștală din oficiul DCU (str. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău).