Informații de bază despre DCU

Date oficiale despre companie. Rapoarte de activitate. Situații financiare. Raportul de audit. Date bancare. Documente-cheie ale companiei. Persoane cu drept de reprezentare și semnătură.

Documente-cheie

↓ Statutul DCU .pdf
↓ Extras din Registrul de stat .pdf
↓ Codul de conduita al DCU .pdf
Misiunea, viziunea și valorile DCU .pdf

Rapoarte DCU

Rapoarte pe anul 2022

↓ Raport de activitate 2022 .pdf
↓ Situații financiare 2022 .pdf
↓ Raport de audit 2022 .pdf

Rapoarte pe anul 2021

↓ Raport de activitate 2021 .pdf
↓ Situații financiare 2021 .pdf
↓ Raport de audit 2021 .pdf

Rapoarte pe anul 2020

↓ Raport de activitate 2020 .pdf
↓ Situații financiare 2020 .pdf
↓ Raport de audit 2020 .pdf

Rapoarte pe anul 2019

↓ Raport de activitate 2019 .pdf
↓ Situații financiare 2019 .pdf
↓ Raport de audit 2019 .pdf

Rapoarte pe anul 2018

↓ Raport de activitate 2018 .pdf
↓ Situații financiare 2018 .pdf
↓ Raport de audit 2018 .pdf

Prezentări privind activitatea DCU

23 septembrie 2021, ASEM: Conferință de formare profesională

DCU - în dezvoltarea pieței financiare .pdf 

4 iunie 2021, BNM: Conferința de nivel înalt cu ocazia a 30 ani de la înființarea BNM

Cum ne-a afectat pandemia și ce facem pe viitor .pdf 

4 mai 2021, DCU: Prezentarea activității DCU în anul 2020 

Activitatea DCU în anul 2020 .pdf 

2 octombrie 2020, DCU: Pregătiri, constituire, organizare, activități

Activități anterioare, unde suntem și activități planificate .pdf 

6 martie 2019, DCU: Prezentarea pentru bănci și societăți de investiții

Interacțiuni între DCU și participanții la DCU .pdf 

Date oficiale

Denumirea
IDNO
Adresa juridică
Pagina web oficială
Email oficial
Director

Date bancare
Cont bancar
Banca
Codul băncii

 

„Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.
1018600015640
Str. Bănulescu-Bodoni, nr.57/1, mun. Chișinău, MD-2005, Moldova
www.dcu.md
dcu@dcu.md
Andrei Zacon


MD25VI022512600000002MDL
BC „Victoriabank” S.A. filiala nr. 26, mun. Chișinău
VICBMD2X469

↓ Date oficiale DCU .pdf

Drept de reprezentare

Directorul este în drept să reprezinte DCU în relațiile cu orice persoană și să acționeze în numele DCU fără procură, inclusiv să încheie și să semneze orice acte juridice. Alte persoane pot reprezenta DCU doar în baza procurii sau unui alt act de reprezentare eliberat sau semnat de director.