Program de activitate

Programul de activitate a DCU stabilește perioada în care sistemele interne ale DCU (informaționale, organizaționale și decizionale) sunt funcționale și asigură efectuarea operațiunilor cu valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU.

În ce zile își desfășoară DCU activitatea?

DCU activează zilnic (de luni până vineri), cu excepția zilelor nelucrătoare  (sâmbătă și duminică, zilele de sărbătoare stabilite de Codul muncii și zilele declarate nelucrătoare conform legislației). DCU va activa în toate zilele, inclusiv în zilele nelucrătoare, în care își desfășoară activitatea SAPI.

Orarul de audiență a persoanelor

Interacțiunea cu publicul larg se efectuează la sediul DCU pe adresa str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 57/1, etaj 1, bir.3, în zilele operaționale, în intervalul orelor 9:00-12:00 și 13:00-15:00, precum și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică și expedierilor poștale.

Programul de funcționare a Sistemului DCU

Programul de funcționare stabilește perioada în care pot fi efectuate operațiuni prin intermediul Sistemului DCU pe parcursul unei zile operaționale.

↓ Programul de funcționare a Sistemului DCU .pdf

Data intrării în vigoare:   13 mai 2019
Decizia de aprobare:      Hotărârea CE DCU nr.14/2019
Modificări:                          Hotărârea CE DCU nr.7/2020  (aplicare din 18 martie 2020)
Modificări:                          Hotărârea CE DCU nr.9/2020  (aplicare din 2 aprilie 2020)
Modificări:                          Hotărârea CE DCU nr.15-17/2020  (aplicare din 18 mai 2020)
Modificări:                          Hotărârea CE DCU nr.2/2022  (aplicare din 21 februarie 2022)   

Programul special de funcționare

Programul special de funcționare stabilește un regim distinct de activitate al Sistemului DCU. În particular, în zilele cu program special, nu sunt efectuate operațiuni pentru creditele intraday și overnight, și operațiuni corporative cu valori mobiliare de stat și certificatele BNM.

↓ Programul special de funcționare .pdf

Data intrării în vigoare:   13 mai 2019
Decizia de aprobare:      Hotărârea CE DCU nr.14/2019

Decontări pe parcursul zilei operaționale

Decontarea valorilor mobiliare contra mijloace bănești este posibilă doar în timpul programului de operare al SAPI. Respectiv, decontarea valorilor mobiliare prin mecanismul livrare contra plată  (DvP) va fi efectuată doar într-o anumită perioadă a zilei operaționale. La rândul său, decontarea valorilor mobiliare prin mecanismul livrare fără plată  (FoP) este posibilă pe toată durata zilei operaționale.

Mai mult despre Programul de activitate a DCU?

↓ Programul de activitate a DCU .pdf