Inregistrarea modificărilor

Modificarea capitalului social și a datelor privind emitentul. Convertire, fracționare, consolidare.

Înregistrarea modificărilor privind emitenții și VMC

DCU înregistrează următoarele modificări privind emitenții și VMC înregistrate anterior:

 • modificarea datelor de identificare a emitentului;
 • modificarea capitalului social și/sau a caracteristicilor valorilor mobiliare ca rezultat al convertirii, consolidării și/sau fracționării valorilor mobiliare emise de Emitent.

Pentru înregistrarea modificărilor, emitentul va depune la DCU următoarele documente:

 • cerere (conform ↓ modelului .pdf);
 • copia certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emis de CNPF;
 • copia procesului-verbal sau deciziei aprobate de emitent;
 • lista acționarilor până și după consolidare sau fracționare (în cazul consolidării / fracționării);
 • lista acționarilor cu numărul acțiunilor până și după convertire (în cazul convertirii).

Comision la înregistrarea modificărilor

Înregistrarea modificărilor la datele de identificare a emitentuluise efectuează de DCU în mod gratuit.

Pentru înregistrarea modificărilor privind restructurarea emisiunii sau efectuarea emisiunii suplimentare din contul capitalului propriu se aplică un comision de 300 lei .

Înregistrarea VMC în cadrul emisiunii suplimentare

Pentru înregistrarea acțiunilor sau obligațiunilor în cadrul emisiunilor suplimentare, emitentul va depune la DCU următoarele documente:

 • cerere (conform ↓ modelului .pdf);
 • copia certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emis de CNPF;
 • copia procesului-verbal sau deciziei aprobate de emitent;
 • lista subscriitorilor cu ștampila CNPF.

Comision la înregistrarea VMC în cadrul emisiunii suplimentare

Comisionul DCU aplicat la înregistrarea VMC în cadrul emisiunii suplimentare constituie 0,009% din valoarea nominală totală a emisiunii noi, dar nu mai puțin de 500 lei și nu mai mult de 30 000 lei pentru fiecare emisiune.

Comisionul se va achita de emitent până la înregistrarea VMC de către DCU.

Participanții la DCU și emitenții care au încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor corporative vor achita comisionul lunar, conform art.90 din Regulile DCU.