Lista acționarilor

DCU eliberează lista acționarilor pentru adunările generale și alte evenimente corporative ale societăților pe acțiuni. Proceduri, costuri, termen de eliberare. Lista inițială și modificări la listă.

Pentru care societăți pe acțiuni DCU eliberează lista acționarilor?

DCU eliberează lista acționarilor doar dacă registrul deținătorilor de acțiuni a fost transferat la DCU.

A se vedea lista societăților pe acțiuni a căror registre ale deținătorilor de acțiuni au fost transferate la DCU (↓ VM.pdf).

Cazurile în care poate fi eliberată lista acționarilor 

DCU eliberează lista acționarilor pentru diferite evenimente corporative ale societății pe acțiuni:

 • lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor (AGA);
 • lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor;
 • lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 • lista emisă ofertantului pentru efectuarea ofertei de preluare;
 • lista acționarilor până și după restructurarea emisiunii.

Informațiile incluse în lista acționarilor

Lista acționarilor conține persoanele care dețin acțiunile emise de o societate și drepturile/restricțiile aplicate acționarilor.
În dependență de evenimentul pentru care se solicită, există diferite tipuri de liste a acționarilor, cu date diferite:

 Tipul listei   Informații incluse în listă  
lista acționarilor care au dreptul să participe la AGA   informații privind persoanele care dețin acțiunile emise de societate și drepturi sau restricții de vot  
lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea   informații privind dreptul sau interdicția de înstrăinare a acțiunilor  
lista acționarilor care au dreptul să primească dividende   informații privind persoanele care dețin acțiunile emise de societate  
lista emisă ofertantului pentru efectuarea ofertei de preluare   informații privind dreptul sau interdicția de înstrăinare a acțiunilor   
lista acționarilor până și după restructurarea emisiunii   informații privind numărul acțiunilor deținute de acționari până și după restructurarea emisiunii  

Persoanele care pot solicita lista acționarilor

Lista acționarilor se eliberează:

 • societății care a emis acțiunile;
 • ofertantului  (persoană fizică sau juridică) care efectuează o ofertă de preluare.

Solicitarea listei acționarilor

Pentru solicitarea listei acționarilor, expediați cerere  (conform ↓ modelului .pdf) în adresa DCU.

În cazul în care nu folosiți modelul cererii, în solicitarea adresată DCU indicați:

 • evenimentul pentru care se solicită lista   (AGA ordinară, AGA extraordinară, plată dividende etc.);
 • data desfășurării adunării generale;
 • data la care va fi creată lista acționarilor  (data de evidență a acționarilor).

În cazul în care lista acționarilor este solicitată de ofertat în vedere efectuării unei oferte de preluare, ofertantul urmează să expediez la DCU copia deciziei CNPF privind înregistrarea ofertei de preluare.

Modul în care poate fi solicitată lista acționarilor

Cererea sau scrisoarea de solicitarea listei acționarilor poate fi expediată în adresa DCU:

 • prin email expediat la vmc@dcu.md
 • prin scrisoare poștală expediată la oficiul DCU
 • la oficiul DCU   (de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-15).

În cât timp DCU eliberează lista acționarilor?

În cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Cine și cum poate ridica lista acționarilor

Lista poate fi ridicată în original la oficiul DCU. La ridicarea listei acționarilor, trebuie prezentate:

 • act de identitate   (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
 • procura sau alt act de reprezentare  (de ex. ordin cu împuterniciri) – în cazul reprezentantului;
 • cererea/scrisoarea de solicitare a listei acționarilor în original.

Expedierea prin email sau prin poștă 

DCU poate expedia lista acționarilor prin email sau poștă în următoarele cazuri:

 • solicitantul listei a fost anterior identificat de DCU și a comunicat un email de contact; sau
 • solicitarea de eliberare a listei este semnată de solicitant cu semnătură electronică; sau
 • plata pentru lista acționarilor a fost efectuată prin virament nemijlocit de către solicitant.

Modificarea listei acționarilor

DCU va emite modificări la lista acționarilor dacă, după eliberarea listei inițiale, au avut loc evenimente care duc la schimbarea structurii acționarilor sau drepturilor acestora.
Ca regulă, modificarea listei acționarilor este cauzată de următoarele evenimente:

 • înstrăinarea acțiunilor;
 • restabilirea sau restrângerea dreptului de vot;
 • restabilirea sau restrângerea dreptului de participare la AGA;
 • eliminării unor erori.

Comision pentru eliberarea listei acționarilor

Lista acționarilor pentru AGA ordinară anuală

La eliberarea listei acționarilor pentru adunarea generală ordinară anuală, comisionul se va stabili în funcție de numărul acționarilor și va constitui:

Numărul de acționari

Comision, lei

până la 100 acționari

1900

de la 101 până la 500 acționari

2900

de la 501 până la 2000 acționari

4900

de la 2001 până la 5500 acționari

6900

de la 5501 acționari

8900*

* valoarea maximală a comisionului, indiferent de numărul de acționari ce depășește 5501

Comisionul pentru eliberarea listei acționarilor pentru AGA ordinară anuală include și costurile pentru serviciile de ținere a evidenței acționarilor.

Lista acționarilor pentru alte cazuri (cu excepția listei pentru AGA ordinară anuală)

Comisionul pentru eliberarea listei acționarilor pentru alte cazuri  (cu excepția listei pentru AGA ordinară anuală) este de 200 lei, indiferent de numărul de acționari.