Donația valorilor mobiliare

Cum pot fi donate valorile mobiliare pe care le dețin? Etapele donației de valori mobiliare. Documentație și costuri. Cerințe și restricții. Impozite și implicații fiscale.

Când și unde pot fi donate valorile mobiliare?

Donația valorilor mobiliare poate fi efectuată doar în afara bursei. La donație, transferul valorilor mobiliare de la proprietarul anterior (donator) la noul proprietar (donatar) va fi efectuat nemijlocit de către DCU.

DCU va executa operațiunea de donație a valorilor mobiliare doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf).

În ce caz valorile mobiliare pot fi donate?

Donația poate fi efectuată doar dacă o persoană vinde singură sau împreună cu persoanele afiliate, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu mai mult de:

DCU va refuza transferul valorilor mobiliare în cadrul unei tranzacții de donație, dacă sunt depășite limitele maxime indicate mai sus. Pachetele ce depășesc limitele indicate urmează a fi tranzacționate la bursa de valori. 

Persoanele care pot efectua donația valorilor mobiliare

Donația valorilor mobiliare poate fi efectuată doar de proprietarul valorilor mobiliare sau reprezentantul acestuia.

Etapele donației valorilor mobiliare

Donația valorilor mobiliare include următoarele etape:

 1. solicitantul prezintă documentele necesare la DCU;
 2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer;
 3. proprietarul anterior (donator) și noul proprietar (donatar) semnează ordinul de transfer;
 4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare la noul cumpărător.

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare

Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU:

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md

Documente necesare

Pentru transferul valorilor mobiliare la donație, sunt necesare următoarele documente:

 • act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică;
 • procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
 • documente ce confirmă gradul de rudenie (certificatul de naștere, de căsătorie etc.);
 • ordin de transfer (↓model .pdf);
 • chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (↓model .pdf);
 • declarație privind existența activității concertate (↓.pdf) – în cazul acțiunilor emise de bănci.

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de beneficiar sau vor fi pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de beneficiar.

DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita la DCU

Proprietarul anterior (donator) și noul proprietar (donatar) urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, chestionarul și declarația. Ambele persoane trebuie să dețină și să prezinte la DCU:

 • actul de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
 • procura sau alt act de reprezentare în original– în cazul reprezentantului.

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt returnate beneficiarului imediat.

Comision și taxe aplicate la donația valorilor mobiliare

Comisionul DCU aplicat la donația valorilor mobiliare este de 10 lei.

Comisionul se achită, la discreția părților, de proprietarul anterior (donator) și/sau nou (donatar).

Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare în cazul donației, urmează să fie achitată taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care constituie (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF):

la donația între soți, rude sau
afini de gradele I și II
0,5% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea nominală a acțiunilor
la donația între rude sau afini de gradul III ori de grad mai mare, sau între persoane care nu sunt rude 1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune

Alte impozite care derivă din donația valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în tranzacție, conform legislației fiscale.