Extras din cont

Ce este extrasul din cont și când îl puteți utiliza? Obținerea extrasului: proceduri, documente, comisioane. Expedierea extrasului din cont prin intermediul email.

Ce este extrasul din cont

Extrasul din cont este documentul care confirmă că Dvs. sunteți deținătorul unui anumit număr de valori mobiliare. Extrasul conține informații privind drepturile Dvs. asupra valorilor mobiliare  (de vot, de înstrăinare)  sau restricțiile aplicate în privința acestor drepturi.

DCU eliberează extras din cont doar în privința valorilor mobiliare înregistrate de DCU   (↓ VM.pdf).

Extras simplu și extras global 

Extrasul simplu conține informații în privința unui singur instrument  (ISIN) sau mai multe instrumente deținute de o persoană într-un singur cont de valori mobiliare. Extrasul global conține informații despre instrumente (ISIN) deținute de o persoană în toate conturile de valori mobiliare din DCU.

↓ Vezi modelul extrasului din cont eliberat de DCU .pdf 

Persoanele care pot obține extras din cont

Extrasul din cont se eliberează deținătorului de valori mobiliare sau reprezentantului acestuia. În cazuri specifice  (moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează extrasul din cont și altor persoane care dețin acest drept conform legii. 

Modul în care poate fi solicitat extrasul din cont

Extrasul din cont poate fi solicitat:

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea de eliberare a extrasului prin email la vmc@dcu.md 

Solicitarea de eliberare a extrasului din cont

În solicitarea de eliberare a extrasului, rugăm să indicați:

  • numele complet al persoanei pentru care se solicită extrasul;
  • IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate;
  • tipul extrasului  (extras simplu sau extras global);
  • termenul de eliberare a extrasului  (1 zi sau 3 zile).

Cerere solicitare extras  (model) .pdf
   folosirea cererii-model nu este obligatorie, în solicitare este suficient de indicat datele de mai sus

Expedierea copiei actului de identitate sau a actului de identificare a companiei   (extras ASP)  nu este obligatorie. Actul de identificare se va prezenta în original la ridicarea extrasului din cont 

 Cine și cum poate ridica extrasul din cont

Extrasul din cont poate fi ridicat în original la oficiul DCU de către beneficiarul extrasului  (deținătorul valorilor mobiliare) sau reprezentantul acestuia. La ridicarea extrasului, trebuie prezentate:

  • act de identitate  (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.) – pentru persoana fizică;
  • procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
  • actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor.

Expedierea extrasului de cont prin email

DCU va expedia solicitantului extrasul prin email, la cererea acestuia, doar în următoarele cazuri:

  • solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact; sau
  • cererea de eliberare a extrasului este semnată de solicitant cu semnătură electronică; sau
  • plata pentru extras a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul extrasului. 

Comision pentru extrasul din cont

Eliberarea extrasului simplu  (un singur instrument sau toate instrumentele dintr-un singur cont):


pentru persoană fizică
pentru persoană juridică
în 3 zile lucrătoare
10 lei
25 lei
în 1 zi lucrătoare
25 lei
50 lei
     

Eliberarea extrasului global  (instrumentele deținute de persoană în toate conturile din DCU):


pentru persoană fizică
pentru persoană juridică
în 3 zile lucrătoare
25 lei
50 lei
în 1 zi lucrătoare
50 lei
100 lei
     

Comisionul nu se aplică pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și participanților la acțiuni militare.