Moștenirea valorilor mobiliare

Transferul valorilor mobiliare la moștenirea valorilor mobiliare. Etape, cerințe, documente și costuri. Taxe și impozite.

2 etape de bază pentru moștenirea valorile mobiliare

Moștenirea valorilor mobiliare implică 2 etape de bază:

1. obținerea certificatului de moștenitor de la notar;

2. transferul valorilor mobiliare de la proprietarul anterior la moștenitor.

Secțiunea de mai jos descrie modul în care DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii. Pentru obținerea certificatului de moștenitor, solicitați suportul unui notar.

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf).

Restricții, limitări?

Moștenirea valorilor mobiliare se va efectua în orice cazuri în care există moștenitor, indiferent de volumul tranzacției, tipul emitentului sau de alte circumstanțe.

Persoanele care pot efectua moștenirea valorilor mobiliare

Moștenirea valorilor mobiliare poate fi efectuată de moștenitor sau reprezentantul acestuia.

Transferul valorilor mobiliare în cazul moștenirii

După obținerea certificatului de moștenitor, transferul valorilor mobiliare va include următorii pași:

 1. moștenitorul prezintă documentele necesare la DCU;
 2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer;
 3. moștenitorul efectuează plățile conform facturii de plată;
 4. moștenitorul semnează ordinul de transfer;
 5. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare către moștenitor.

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare

Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU:

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md

Documente necesare

Pentru transferul valorilor mobiliare în cazul moștenirii, sunt necesare următoarele documente:

 • act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
 • procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
 • certificat de moștenitor, eliberat de notar, și după caz, certificatul de deces;
 • ordin de transfer (model);
 • chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (model);
 • declarație privind existența sau lipsa activității concertate (model) – în cazul acțiunilor emise de bănci.

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de moștenitor sau vor fi pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de moștenitor.

DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita la DCU

Moștenitorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, chestionarul și declarația. Moștenitorul trebuie să dețină și să prezinte la DCU:

 • act de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
 • procură sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului;
 • certificat de moștenitor și, după caz, certificat de deces în original.

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt imediat returnate beneficiarului de DCU.

Comision și taxe aplicate la moștenirea valorilor mobiliare

Comisionul DCU aplicat la moștenirea valorilor mobiliare este de 10 lei.

Comisionul se achită, la discreția părților, de vânzător și/sau de cumpărător.

Comisionul pentru eliberarea extrasului nu se aplică persoanelor pensionate, persoanelor cu dizabilități și participanților la acțiuni militare.

Taxe și impozite

La moștenirea valorilor mobiliare, taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare nu se aplică (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF).

Alte impozite care derivă din moștenirea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în tranzacție, conform legislației fiscale.