Operațiunile investitorului

DCU emite rapoarte privind operațiunile cu instrumente financiare, efectuate de Dvs. în calitate de deținător al instrumentelor. Raportul va include informații istorice începând cu data emisiuni instrumentului financiar și până la data emiterii raportului.

Rapoartele privind operațiunile cu instrumente financiare se emit doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf).

Persoanele care pot obține raportul

Raportul se eliberează deținătorului de instrumente financiare sau reprezentantului acestuia în privința operațiunilor efectuate de deținătorul instrumentelor financiare. În cazuri specifice  (moștenire, succesiune, acte notariale, investigații etc.), DCU eliberează raportul și altor persoane care dețin acest drept conform legii.

Modul în care poate fi solicitat raportul

Raportul privind operațiunile cu instrumente financiare poate fi solicitat:

Pentru examinare operativă, recomandăm să expediați solicitarea de eliberare a raportului prin email la vmc@dcu.md

În solicitarea de eliberare a raportului indicați:

  • numele complet al persoanei pentru care se solicită raportul; și
  • IDNP/IDNO sau seria/numărul actului de identitate.

Cine și cum poate ridica raportul

Raportul poate fi ridicat în original la oficiul DCU de către beneficiar  (deținătorul valorilor mobiliare) sau reprezentantul acestuia. La ridicarea raportului, trebuie prezentate:

  • act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.) – pentru persoana fizică;
  • procura sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
  • actul care confirmă moștenirea sau succesiunea – în cazul moștenitorilor sau succesorilor.

Expedierea raportului prin email

DCU poate expedia solicitantului raportul prin email, semnat electronic, în următoarele cazuri:

  • solicitantul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact;
  • solicitarea expediată de este semnată prin aplicarea semnăturii electronice;
  • plata pentru raport a fost efectuată prin virament nemijlocit de către beneficiarul extrasului.

Comisioane

Eliberarea raportului privind operațiunile cu instrumente financiare:

  • în termen de 3 zile lucrătoare – 50 lei;
  • în termen de 1 zi lucrătoare – 100 lei.