Succesiunea valorilor mobiliare

Transferul valorilor mobiliare la succesiunea valorilor mobiliare. Etape, cerințe, documente și comisionul DCU. Taxe și impozite.

Când are loc succesiunea?

Succesiunea valorilor mobiliare are loc ca urmare a reorganizării sau lichidării persoanei juridice și implică transferul valorilor mobiliare de la proprietarul anterior la succesor.

Transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii se efectuează după încheierea tuturor procedurilor de reorganizare/lichidare și efectuarea înregistrărilor de stat ce țin de reorganizare/lichidare.

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare ca urmare a succesiunii doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf).

Restricții, limitări?

Succesiunea valorilor mobiliare se va efectua în orice cazuri în care are loc reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice, indiferent de volumul tranzacției, tipul emitentului sau de alte circumstanțe.

Persoanele care pot efectua succesiunea

Succesiunea valorilor mobiliare poate fi efectuată de succesor sau de reprezentantul acestuia.

Transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii

După încheierea procedurii de reorganizare, transferul valorilor mobiliare către succesor va include următorii pași:

1. succesorul prezintă documentele necesare la DCU;
2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer;
3. succesorul semnează ordinul de transfer;
4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare către succesor.

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare

Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU:

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md

Documente necesare

Pentru transferul valorilor mobiliare în cazul succesiunii, sunt necesare următoarele documente:

  • act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.) – pentru persoana fizică;
  • procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
  • decizia ASP cu privire la înregistrarea reorganizării/lichidării persoanei juridice;
  • ordin de transfer (model);
  • chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (model);
  • declarație privind existența sau lipsa activității concertate (model) – în cazul acțiunilor emise de bănci.

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de moștenitor sau vor fi pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de succesor.

DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita la DCU

Succesorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, chestionarul și declarația. Succesorul trebuie să dețină și să prezinte la DCU:

  • act de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
  • procură sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului.

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt imediat returnate beneficiarului.

Comision la succesiunea valorilor mobiliare

Comisionul DCU aplicat la succesiunea valorilor mobiliare este de 5 lei plus 0,3% de la valoarea operațiunii, dar nu mai mult de 3 000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacție. Comisionul se achită de succesor (noul proprietar).

Taxe și impozite

Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare, beneficiarul urmează să achitate taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care constituie 0,5% de la valoarea operațiunii, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune și nu mai mult de 2 milioane de lei (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF).

Alte impozite care derivă din succesiunea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în tranzacție, conform legislației fiscale.