Vânzarea valorilor mobiliare

Cum pot fi vândute valorile mobiliare pe care le dețin? Etapele vânzării valorilor mobiliare. Documentație și costuri. Cerințe și restricții la vânzarea valorilor mobiliare. Taxe și impozite.

DCU va executa operațiunea de vânzare a valorilor mobiliare doar în privința emitenților și instrumentelor financiare înregistrate de DCU (↓ .pdf).

Când și unde pot fi vândute valorile mobiliare?

Valorile mobiliare pot fi vândute de proprietar în orice moment, la propria discreție. Vânzarea poate fi efectuată:

 • la bursa de valori; sau
 • în afara bursei de valori (vânzare OTC / tranzacție OTC).

Vânzarea la bursă vs. vânzarea OTC

Vânzarea la bursa de valori poate fi efectuată doar prin intermediul unui participant la DCU. Vânzările în afara bursei pot fi efectuate prin intermediul DCU sau participanților la DCU.

Secțiunea de mai jos descrie modul în care vânzarea în afara bursei va fi efectuată prin intermediul DCU.

DCU nu cumpără valori mobiliare și nu găsește cumpărător pentru ele. Rolul DCU este de a transfera valorile mobiliare la cumpărătorul pe care îl indicați.

În ce cazuri valorile mobiliare pot fi vândute în afara bursei?

Vânzarea poate fi efectuată în afara bursei de valori doar dacă o persoană vinde singură sau împreună cu persoanele afiliate, într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu mai mult de:

DCU va refuza transferul valorilor mobiliare în cadrul unei tranzacții în afara bursei de valori, dacă sunt depășite limitele maxime indicate mai sus. Pachetele ce depășesc limitele indicate urmează a fi tranzacționate la bursa de valori.

Persoanele care pot efectua vânzarea valorilor mobiliare

Vânzarea valorilor mobiliare poate fi efectuată de proprietar sau reprezentantul acestuia.

Moștenitorii și succesorii pot vinde valorile mobiliare după ce obțin dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare ca urmare a moștenirii sau succesiunii.

Transferul valorilor mobiliare ca urmare a vânzării

Transferul valorilor mobiliare în cadrul tranzacției de vânzare OTC implică următorii pași:

 1. solicitantul prezintă documentele necesare la DCU;
 2. DCU examinează documentele, emite factură de plată și pregătește ordin de transfer;
 3. vânzătorul și cumpărătorul semnează ordinul de transfer;
 4. DCU efectuează transferul valorilor mobiliare de la vânzător la cumpărător.

Solicitarea de transfer a valorilor mobiliare

Solicitarea de efectuare a transferului valorilor mobiliare poate fi prezentată la DCU:

Pentru examinare în termeni restrânși, recomandăm să expediați solicitarea prin email la vmc@dcu.md

Documente necesare

Pentru transferul valorilor mobiliare la vânzare, sunt necesare următoarele documente:

 • act de identitate (buletin de identitate, pașaport, permis etc.) – pentru persoana fizică;
 • procură sau alt act de reprezentare – în cazul reprezentantului;
 • ordin de transfer (↓model .pdf);
 • chestionar pentru identificarea clientului și a beneficiarului efectiv (↓model .pdf);
 • declarație privind existența activității concertate (↓.pdf) – în cazul acțiunilor emise de bănci.

Ordinul de transfer, chestionarul și declarația pot fi completate de beneficiar sau vor fi pregătite de DCU în baza informațiilor furnizate de beneficiar.

DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Vizita la DCU

Vânzătorul și cumpărătorul urmează să se prezinte la oficiul DCU pentru a semna ordinul de transfer și, la necesitate, chestionarul și declarația. Ambele persoane trebuie să dețină și să prezinte la DCU:

 • actul de identitate în original (buletin de identitate, pașaport, permis de ședere etc.);
 • procura sau alt act de reprezentare în original – în cazul reprezentantului.

Actele în original se prezintă pentru verificări și sunt returnate beneficiarului imediat.

Comision la vânzarea valorilor mobiliare

Comisionul DCU aplicat la vânzarea valorilor mobiliare este de 5 lei plus 0,3% de la valoarea operațiunii, dar nu mai mult de 3 000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacție.

Comisionul se achită, la discreția părților, de vânzător și/sau de cumpărător.

Taxe și impozite

Până la efectuarea transferului valorilor mobiliare în cazul vânzării, beneficiarul urmează să achitate taxa Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care constituie 0,5% de la valoarea operațiunii, dar nu mai mică decât valoarea activelor nete pe o acțiune (pentru detalii, consultați pagina web a CNPF).

Alte impozite care derivă din vânzarea valorilor mobiliare urmează a fi achitate de părțile implicate în tranzacție, conform legislației fiscale.