Adunarea generală a acționarilor DCU a majorat limita maximă a tranzacției de proporție de cumpărare a valorilor mobiliare de stat

DCU informează, că prin decizia adunării generale a acționarilor DCU din 24 ianuarie 2020, a fost majorată limita maximă a tranzacției de proporție de cumpărare a valorilor mobiliare de stat de la 21.200.000 lei până la 24.700.000 lei.

tranzacția de proporție se va efectua prin intermediul mai multor tranzacții de cumpărare a VMS. Conform deciziei AGA, după încheierea tranzacției de proporție, mijloacele bănești obținute de DCU la răscumpărarea VMS și din dobânzile la VMS pot fi reinvestite în VMS fără a fi considerată depășirea volumului stabilit.