Anunț privind selectarea unui auditor care va efectua auditul tehnologiilor informaționale ale Depozitarului Central Unic

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) organizează selectarea unui auditor (organizație de audit sau persoană fizică-auditor), care va efectua, în conformitate cu standardele recunoscute internațional, auditul tehnologiilor informaționale ale DCU și va întocmi rapoartele de audit respective.

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele în adresa DCU până la data de 15 iulie 2020. Pentru obținerea Caietului de sarcini și alte concretizări vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail dcu@dcu.md.

Ofertele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării.