Cele mai bune practici în domeniul managementului riscului, prezentate în cadrul unui amplu program de instruire sprijinit de USAID

 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) continuă să sprijine consolidarea capacităților Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) în domeniile-cheie. În perioada 24 – 25 noiembrie 2022, întreaga echipă a DCU a participat la sesiunea de încheiere a programului de instruire în domeniul managementului riscului, cursul culminând cu înmânarea certificatelor de participare. Programul de instruire a fost lansat cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) în luna iunie, fiind elaborat de către expertul internațional Paul Kleinbart, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul managementului riscului și serviciilor financiare.

Programul de instruire, alcătuit din șase module, a urmărit familiarizarea participanților cu particularitățile managementului riscului, fiind analizate cele mai frecvente riscuri în activitatea depozitarilor centrali, precum și cauzele care pot conduce la apariția acestora. Pe lângă materialul teoretic, ciclul de instruiri a inclus și exerciții practice, fiind analizate studii de caz relevante activității depozitarilor centrali.

Ultima instruire s-a axat pe punerea în aplicare a cunoștințelor acumulate în cadrul sesiunilor anterioare, angajații DCU fiind provocați să examineze diferite situații de risc și să formuleze propuneri de atenuare a riscurilor identificate. În exercițiul de evaluare a soluțiilor identificate de către participanți a fost implicat și un alt expert al Proiectului USAID FSTA, Bertrand Herberich – autor al Ghidului de proceduri în domeniul gestionării riscurilor în cadrul DCU, care prevede, între altele, organizarea instruirilor în acest domeniu pentru angajați. Ghidul încorporează 10 procese-cheie necesare pentru instituirea unui cadru funcțional de management al riscului, care ar permite monitorizarea și gestionarea eficientă a riscurilor asociate activității de înregistrare, păstrare și decontare a valorilor mobiliare.

În semn de apreciere pentru sprijinul valoros oferit DCU pentru implementarea diferitor inițiative de reformare a instituției și de dezvoltare a pieței de capital din țara noastră, conducerea și echipa de experți a Proiectului USAID FSTA au primit diplome de recunoștință.

În acest context, menționăm că suportul Proiectului USAID FSTA a cuprins și elaborarea unei Foi de parcurs detaliate, menită să ghideze DCU în procesul de stabilire a conexiunilor cu alți depozitari centrali din străinătate. Documentul conține o analiză a operațiunilor curente ale DCU, o strategie de accesare a piețelor de capital internaționale, precum și o serie de recomandări de aderare la organizațiile internaționale de profil.

Urmare a acestor recomandări, în iulie 2021, DCU a devenit membru cu drepturi depline al prestigioasei organizații europene ECSDA, integrându-se astfel în comunitatea celor mai importanți jucători pe piața internațională de capital. În prezent, Proiectul USAID FSTA sprijină DCU în demersurile de interconectare cu Depozitarul Central din România – RoClear, inițiativă care ar permite societăților pe acțiuni din țara noastră să se listeze la Bursa de Valori București.

DCU beneficiază de sprijinul USAID din momentul fondării, Agenția sprijinind atât constituirea depozitarului în 2019, cât și diverse inițiative de modernizare a instituției.