DCU a aprobat Procedurile de reconciliere, care stabilesc mecanismul de reconciliere aplicat de DCU în raport cu participanții săi, Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor

Depozitarul Central Unic aduce la cunoștință despre aprobarea Procedurilor de reconciliere. care urmează să intre în vigoare începând cu 14 iunie 2021.

Procedurile stabilesc măsurile de reconciliere, aplicate de DCU în raport cu participanții săi, Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor.

În cadrul procedurilor sunt descrise:

  • etapele procedurii de reconciliere;
  • tipul și structura rapoartelor expediate de DCU în scop de reconciliere;
  • modul de remediere a divergențelor identificate ca urmare a reconcilierii.

Măsuri de reconciliere stabilite de noile proceduri se vor aplica de DCU zilnic.

Documentul aprobat poate fi accesat pe pagina web a DCU, secțiunea Procedurile DCU