DCU a aprobat Procedurile privind constituirea garanțiilor și apelurile în marjă

Depozitarul Central Unic aduce la cunoștință despre aprobarea Procedurilor privind constituirea garanțiilor și apelurile în marjă, care urmează să intre în vigoare începând cu 5 iulie 2021.

Procedurile descriu modul în care valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU pot fi utilizate în scopul garantării obligațiilor financiare asumate de participanții la DCU în cadrul operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară.

În proceduri sunt descrise:

  • tipurile de operațiuni ce pot fi derulate în Sistemul DCU în baza contractelor de garanție financiară;
  • criteriile de eligibilitate a valorilor mobiliare pentru înregistrare în calitate de garanții;
  • modul de înregistrare a garanției în Sistemul DCU;
  • formulele aplicate la reevaluarea instrumentelor financiare;
  • efectuarea apelului în marjă;
  • înlocuirea valorilor mobiliare constituite ca garanție;
  • eliberarea garanției;
  • executarea garanției în situații de neîndeplinire a obligațiilor de către participanți.

Documentul aprobat poate fi accesat pe pagina web a DCU, secțiunea Procedurile DCU.