DCU a aprobat Procedurile privind operațiunile de decontare, înregistrarea deținătorilor de valori mobiliare și înregistrarea participanților la DCU

Depozitarul Central Unic informează despre aprobarea a trei noi proceduri:

  • Procedurile privind decontarea operațiunilor cu VM;
  • Procedurile privind înregistrarea deținătorilor de VM;
  • Procedurile privind înregistrarea participanților la DCU.

Procedurile privind decontarea operațiunilor cu VM prevăd cerințele pentru efectuarea diferitor tipuri de tranzacții prin intermediul DCU. Sunt descrise condițiile de executare a tranzacțiilor încheiate în afara bursei de valori (vânzare-cumpărare OTC, donație, moștenire, succesiune etc.), decontarea tranzacțiilor bursiere, particularitățile operațiunilor cu VMS și operațiunilor reversibile efectuate de bănci (REPO, overnight).

Procedurile privind înregistrarea dețintorilor de VM sunt destinate participanților la DCU. Stabilesc etapele și modul în care este creat profilul deținătorilor de VM în Sistemul DCU. Procedurile privind înregistrarea participanților la DCU prevăd entitățile care sunt în drept să devină participant la DCU, documentația și condițiile pentru obținerea calității de participant.

Concomitent, au fost actualize documentele-model, depuse în adresa DCU la solicitarea serviciilor (eliberarea listei acționarilor, extrasului din cont) sau efectuarea operațiunilor (inregistrarea/retragere custodie, ordine de transfer DCU-Participant si Participant-DCU etc.).

Noile proceduri și documente-model intră în vigoare începând cu 7 septembrie 2020.

Procedurile pot fi consultate în secțiunea Procedurile DCU. Cererile sunt disponibile în secțiunea Documente model sau pot fi găsite separat în secțiunile care descriu operațiunile efectuate de DCU.