DCU anunță despre extinderea perioadei de depunere a ofertelor pentru prestarea serviciilor de auditul intern al activității DCU

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare organizează selectarea unui auditor (organizație de audit sau persoană fizică-auditor), care va efectua auditul intern al DCU și întocmirea rapoartelor de audit. 

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele sale în adresa DCU până la 30 aprilie 2020.

Pentru obținerea Caietului de sarcini și alte concretizăridcu@dcu.md. Ofertele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării.