DCU invită companiile interesate să prezinte ofertele sale pentru prestarea serviciilor de actualizare (upgrade) a paginii-web a DCU

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) deține și utilizează pagina-web  www.dcu.md, creată pe platforma CakePHP. DCU invită operatorii economici interesați, să prezinte ofertele sale privind prestarea serviciilor de actualizare a paginii-web a DCU.

Persoanele interesate sunt rugate să solicite caietul de sarcini la email dcu@dcu.md 

Ofertele urmează a fi expediate până la data de 11 decembrie 2020 la email dcu@dcu.md. Ofertele care nu corespund cerințelor din Caietul de sarcini vor fi descalificate și nu vor fi evaluate.