DCU organizează selectarea unei companii care va efectua auditul extern anual al situațiilor financiare

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) organizează selectarea unei companii de audit, care va efectua auditul extern anual al situațiilor financiare pentru anii 2020-2024.

Companiile de audit care pot asigura prestarea serviciilor de audit sunt invitate să prezinte oferta în adresa DCU. Ofertele înaintate vor fi întocmite în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, iar cele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării.

Oferta urmează a fi expediată în plic sigilat, până la data de 8 februarie 2021, ora 16.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1.

Pentru obținerea Caietului de sarcini și alte concretizări vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail dcu@dcu.md.