DCU organizează selectarea unei companii care va efectua auditul extern anual al situațiilor financiare pentru anul 2019

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) organizează selectarea unei companii de audit, care va efectua auditul extern anual al situațiilor financiare pentru anul 2019.

Companiile de audit care pot asigura prestarea serviciilor de audit sunt invitate să prezinte oferta în adresa DCU. Ofertele înaintate vor fi întocmite în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, iar cele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării.

Oferta urmează a fi expediată într-un plic sigilat, până la data de 31 octombrie 2019, ora 16:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1.

Pentru obținerea Caietului de sarcini și pentru orice alte concretizări, vă rugăm să ne contactați la email dcu@dcu.md sau telefon 022 999546.