DCU organizează selectarea unui auditor, care va efectua auditul intern al DCU și întocmirea rapoartelor de audit intern

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) organizează selectarea unui auditor (organizație de audit sau persoană fizică care prestează astfel de servicii), care va efectua auditul intern al DCU și întocmirea rapoartelor de audit intern. 

Auditorii sunt invitați să prezinte ofertele în adresa DCU. Ofertele înaintate vor fi întocmite în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, iar cele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării. 

Oferta urmează a fi expediată într-un plic sigilat, până la data de 11 septembrie 2020, ora 16:00, adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1 sau expediate la email dcu@dcu.md

Pentru obținerea Caietului de sarcini și pentru orice alte concretizări, vă rugăm să ne contactați la email dcu@dcu.md.