DCU prezentă pentru examinare și consultare proiectul Regulamentului privind modul de alocare a codurilor ISIN

DCU prezentă pentru examinare și consultare proiectul Regulamentului privind modul de alocare a codurilor ISIN, plasat în compartimentul Consultări publice.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art.5 din Legea nr.234/2016 și prevede o nouă modalitate de alocare a codurilor ISIN, ajustată la cerințele standardului internațional ISO 6166. Conform prevederilor proiectului, DCU va aplica o metodologie unică de alocare a codului ISIN, atât pentru valorile mobiliare corporative, cât și pentru instrumentele emise de BNM și Ministerul Finanțelor.

Până la aprobarea Regulamentului și stabilirea unor noi proceduri, DCU va acorda codurile ISIN conform metodologiei aplicate anterior de BNM, Ministerul Finanțelor și de CNPF.

Propunerile și obiecțiile la proiectul Regulamentului pot fi prezentaate până la 28 iunie 2019, la adresa dcu@dcu.md. Părțile vizate sunt rugate să informeze DCU dacă aplicarea unei noii metodologii de alocare a ISIN va cere efectuarea unor modificări la sistemele informaționale interne.