DCU și ASEM inițiază un parteneriat de colaborare pentru a contribui de comun la dezvoltarea pieței financiare

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare și Academia de Studii Economice a Moldovei au semnat, la 18 septembrie 2019, un acord de colaborare. Părțile își propun să realizeze un șir de activități care au ca obiectiv dezvoltarea pieței financiare.

Conform acordului încheiat, sunt planificate evenimente de ordin științific și academic, schimb reciproc de cunoștințe, pregătirea specialiștilor în domeniul serviciilor financiare din aria de activitate a DCU.

Foto:   Rectorul ASEM Grigore Belostecinic și Directorul DCU Alexandru Savva semnează Acordul de colaborare

În contextul acordului de colaborare, ASEM și DCU vor organiza stagii de practică, sesiuni de instruire și documentare, seminare și studii. Aceste activități urmează a fi desfășurate atât pentru studenții și cadrele didactice ale ASEM, cât și pentru colaboratorii DCU, reprezentanții participanților la DCU și emitenții de valori mobiliare înregistrați de DCU.

Fiind un actor de bază în infrastructura pieței, DCU va familiariza persoanele care-și desfășoară activitatea în domeniul științific și academic cu aspectele practice ale activității depozitarilor centrali și operațiunilor cu valori mobiliare. La rândul său, DCU va beneficia de experiența bogată, studiile și cercetările academice de ultimă oră, realizate de cea mai mare instituție de învățământ în domeniul pieței financiare din Moldova.