Depozitarul Central Unic a aprobat și pune în aplicare noi reglementări privind alocarea codului ISIN, începând cu 1 aprilie 2020

Depozitarul Central Unic a aprobat Regulamentul privind alocarea codului ISIN, care va intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2020.

Codul ISIN se va aloca de DCU în cadrul procedurii de înregistrare a valorilor mobiliare, restructurare a emisiunii sau la realizarea operațiunilor corporative care au impact asupra codului ISIN.

Regulamentul transpune cerințele și criteriile de formare a codului ISIN din standardul internațional ISO 6166.