Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare reduce comisionul pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare de stat încheiate pe piața reglementată sau MTF

Într-un context financiar aflat în dinamică permanentă, în perspectiva tranzacționării valorilor mobiliare de stat pe piața reglementată și MTF, administrate de Bursa de Valori a Moldovei, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) a aprobat comisionul aplicabil operațiunilor în cauză în mărime de jumătate din limita maximă aprobată de către Banca Națională.

Astfel, întrunit la data de 29 mai 2023, Consiliul de supraveghere al DCU a hotărât stabilirea comisionului perceput de către DCU pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare de stat cu termen lung de circulație încheiate pe piața reglementată sau MTF în mărime de 0.05% din volumul tranzacției. Comisionul se va percepe în mod egal, câte 1/2 de la fiecare parte implicată în tranzacție.

Ținem să menționăm că, procesul face parte dintr-o strategie comună de încurajare a activității investitorilor cu valori mobiliare de stat și de impulsionare a pieței de capital, agreată de către DCU cu Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei și Bursa de Valori a Moldovei.

Lista completă a Comisioanelor DCU (↑ .web)