Depozitarul Central Unic anunță despre încheierea tranzacției de proporție de cumpărare a valorilor mobiliare de stat

DCU anunță despre încheierea tranzacției de proporție de cumpărare a valorilor mobiliare de stat (VMS), în volum de 21.200.000 lei, conform deciziei adunării generale a acționarilor DCU.

Tranzacția de proporție a fost efectuată prin intermediul mai multor tranzacții de cumpărare a VMS, în cadrul licitației de plasare a VMS din 15 octombrie 2019.