Depozitarul Central Unic informează despre aprobarea Procedurilor aplicate în cazul insolvabilității participanților la DCU, cu intrarea în vigoare din 25 octombrie 2021

Depozitarul Central Unic aduce la cunoștință despre aprobarea Procedurilor aplicate în cazul insolvabilității participanților. care urmează să intre în vigoare începând cu 25 octombrie 2021.

Procedurile stabilesc măsurile care urmează a fi întreprinse de DCU în cazul insolvabilității participantului la DCU, inclusiv etapele gestionării, modul de identificare, cerințe de informare și alte aspecte-cheie ce țin cazul de insolvabilitate.

Documentul aprobat poate fi accesat pe pagina web a DCU, secțiunea Procedurile DCU.