Din 31 iulie 2018 și-a început activitatea Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare. Noua instituție este responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Moldova.

Din 31 iulie 2018 își începe activitatea Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare. Noua instituție este responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.

La etapa inițială, Depozitarul central unic va opera cu valorile mobiliare emise de Ministerul Finanțelor și instrumentele financiare ale Băncii Națională a Moldovei. Operațiunile vor fi realizate de entitățile care dețin calitatea de participant la DCU. Printre acestea acum se numără Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor și cele 11 bănci licențiate din Republica Moldova. Ulterior, începând cu 31 decembrie 2018, DCU va deservi valorile mobiliare corporative și societățile de investiții.

Constituirea Depozitarului Central Unic este una din reformele-cheie ale pieței financiare din Republica Moldova, realizată în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional cu sprijinul acordat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID). Noul mecanism de evidență și decontare, oferit de DCU, va asigura un nivel înalt de transparență, siguranță și eficiență la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare. Modelul de activitate al Depozitarului central unic este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare, iar legislația națională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.

http://bnm.md/