Extinderea termenului de prezentare a ofertelor pentru selectarea unei companii care va efectua auditul extern al DCU

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) informează entitățile interesate despre extinderea termenului de prezentare a ofertelor pentru selectarea unei companii de audit, care va efectua auditul extern al DCU pentru anii 2020-2024.

Astfel, oferta urmează a fi expediată în plic sigilat, până la data de 12 februarie 2021, ora 16.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1.

Pentru obținerea Caietului de sarcini și alte concretizări vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail dcu@dcu.md.