Modificarea comisioanelor DCU: diminuarea comisionului pentru ținerea evidenței acționarilor aplicat emitenților

Începând cu 1 august 2020, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a modificat:

  • comisionul pentru ținerea evidenței acționarilor (comisionul 10.1);
  • comisionul pentru eliberarea listei acționarilor (comisionul 10.2).

Comisionul pentru ținerea evidenței acționarilor și eliberarea listei acționarilor pentru AGA ordinară anuală (10.1)

Noul comision 10.1. include serviciile de ținere a evidenței acționarilor și eliberarea listei acționarilor pentru adunarea generală ordinară anuală a acționarilor.

Comisionul se va stabili în funcție de numărul de acționari și va constitui:

Noul comision este semnificativ mai mic în comparație cu valoarea comisionului aplicat până în prezent:

Noul comision se va achita la eliberarea listei acționarilor pentru AGA ordinară anuală, dar nu va fi aplicat/facturat lunar sau trimestrial, cum se efectua până în prezent.

Comisionul pentru eliberarea listei acționarilor în alte cazuri decât pentru AGA anuală ordinară (10.2)

Comisionul 10.2 se percepe la eliberarea listei acționarilor pentru orice alte cazuri, cu excepția listei acționarilor pentru adunarea generală anuală ordinară.

Comisionul va constitui 200 lei și se va aplica separat pentru fiecare listă eliberată de DCU.

Informații suplimentare

Lista completă a Comisioanelor DCU (↑ .web)

Hotărârea CS DCU nr.20/2020 privind modificarea comisioanelor DCU (↓ .pdf)

Comunicatul DCU privind modificarea comisioanelor DCU (↓ .pdf)

Întrebări? Propuneri? Sugestii?

Rugăm să le expediați la adresa dcu@dcu.md