Modificarea programului special de funcționare al Sistemului DCU: zilele cu program special nu se iau în considerație la calcularea perioadei de decontare pentru tranzacțiile încheiate la BVM și BAS

Depozitarul Central Unic a operat modificări și completări la Programului de activitate a DCU. Conform noilor amedamente, în cadrul programului special de funcționare al Sistemului DCU:

  • nu sunt efectuate operațiuni ce țin de creditele intraday și overnight, operațiuni corporative cu valori mobiliare de stat (VMS) și certificatele BNM;
  • nu sunt recepționate rezultatele tranzacțiilor încheiate la Bursa de Valori a Moldovei (BVM) și Bloomberg Auction System (BAS);
  • nu sunt decontate tranzacțiile încheiate la BVM și BAS.

Zilele în care se aplică programul special de funcționare nu se iau în considerație la calcularea perioadei de decontare pentru tranzacțiile încheiate la BVM și BAS.

Amendamentele operate (. pdf) urmează a fi aplicate începând cu 14 octombrie 2020.