Noi proceduri de înregistrare a valorilor mobiliare și de alocare a codului ISIN de către Depozitarul Central Unic

DCU a aprobat și pune în aplicare noi Proceduri de înregistrare a emitentului și valorilor mobiliare în Sistemul DCU. Documentul stabilește cerințe distincte pentru înregistrarea valorilor mobiliare corporative și valorilor mobiliare de stat/instrumentelor BNM.

În cadrul noilor proceduri sunt descrise aspecte-cheie aplicate de DCU la înregistrarea valorilor mobiliare: etapele înregistrării, documentația solicitată de DCU, comisioane aplicate.

Documentul integral poate fi accesat pe pagina web a DCU, secțiunea Procedurile DCU sau separat pe tipuri de instrumente în secțiunile Valorile mobiliare corporative și Emisiuni VMS și certificate BNM.