O nouă serie de instruiri în domeniul managementului riscului pentru colaboratorii DCU, organizate cu suportul USAID

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2022, angajații Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) au participat la cea de-a doua serie de instruiri în domeniul managementului riscului, desfășurată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA). Atelierele fac parte dintr-un program mai amplu de instruiri în domeniu, lansat în iunie a.c. cu sprijinul aceluiași proiect. Întregul program a fost elaborat de către expertul internațional al Proiectului USAID FSTA, Paul Kleinbart, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul managementului riscului și serviciilor financiare, acumulată în cadrul diferitor organizații de profil, printre care  Clearstream.

 În cadrul sesiunilor, expertul Proiectului USAID FSTA a abordat riscurile operaționale și cauzele acestora, precum și riscurile specifice piețelor primare și secundare de capital. De asemenea, formatorul a realizat o descriere detaliată a riscurilor asociate tuturor operațiunilor unui depozitar central, începând de la compensare, decontare și până la custodia instrumentelor financiare tranzacționate.

Pe lângă materialul teoretic, ciclul de instruiri a inclus și exerciții practice, fiind analizate câteva studii de caz relevante activității depozitarilor centrali. În cadrul acestor activități, participanții au putut examina și dezbate riscurile operaționale cauzate de erori umane, fraude sau tentative de spălare a banilor.

Directorul DCU, Alexandru Savva a mulțumit reprezentanților Proiectului USAID FSTA pentru suportul continuu oferit pentru sporirea capacităților instituției, prin implicarea unor experți internaționali notorii. „Acest program de instruire, precum și documentele de politici elaborate cu suportul FSTA se pliază perfect pe strategia de dezvoltare a DCU, care tinde să-și îmbunătățească în permanență operațiunile și politicile interne.”, a subliniat Alexandru Savva.

Prezent la prima sesiune de instruire, Directorul Proiectului USAID FSTA, Matthew Macellaro a apreciat colaborarea constructivă cu Depozitarul Central, precum și deschiderea instituției de a prelua și integra în activitatea sa recomandările formulate de către experții proiectului. „Ne bucurăm să vedem că suportul oferit de noi se materializează în realizări concrete și suntem determinați să sprijinim și alte inițiative menite să dezvolte și să sporească atractivitatea pieței de capital din Moldova.”, a declarat Matthew Macellaro.

Organizarea instruirilor în domeniul managementului riscului este prevăzută de Ghidul de proceduri elaborat anterior de către un alt expert al Proiectului – Bertrand Herberich. Ghidul încorporează 10 procese-cheie necesare pentru instituirea unui cadru funcțional de management al riscului, care ar permite monitorizarea și gestionarea eficientă a riscurilor asociate activității de înregistrare, păstrare și decontare a valorilor mobiliare.

Tot cu suportul aceluiași proiect a fost elaborată o Foaie de parcurs detaliată, menită să ghideze DCU în procesul de stabilire a conexiunilor cu alți depozitari centrali din străinătate. Documentul conține o analiză a operațiunilor curente ale DCU, o strategie de accesare a piețelor de capital internaționale, precum și o serie de recomandări de aderare la organizațiile internaționale de profil. Urmare a acestor recomandări, în iulie 2021, DCU a devenit membru cu drepturi depline al prestigioasei organizații europene ECSDA, integrându-se astfel în comunitatea celor mai importanți jucători pe piața internațională de capital. În prezent, Proiectul USAID FSTA sprijină DCU în demersurile de interconectare cu Depozitarul Central din România, inițiativă care va permite societăților pe acțiuni din țara noastră să acceseze piața română de capital.

DCU beneficiază de sprijinul USAID din momentul fondării, Agenția sprijinind atât constituirea depozitarului în 2019, cât și diverse inițiative de modernizare a instituției.

Secvențe video din cadrul seminarului de instruire: