Pe data de 14 octombrie 2020 Sistemul DCU va funcționa conform programului special de funcționare, stabilit de Programul de activitate a DCU

Depozitarul Central Unic informează că pe data de 14 octombrie 2020 își va desfășura activitatea în regim normal.

Sistemul DCU va funcționa conform programului special de funcționare, stabilit de Programul de activitate a DCU. În cadrul programului special:

  • nu sunt efectuate operațiuni ce țin de creditele intraday și overnight, operațiuni corporative cu valori mobiliare de stat (VMS) și certificatele BNM;
  • nu sunt recepționate rezultatele tranzacțiilor încheiate la Bursa de Valori a Moldovei (BVM) și Bloomberg Auction System (BAS);
  • nu sunt decontate tranzacțiile încheiate la BVM și BAS.

Zilele în care se aplică programul special de funcționare nu se iau în considerație la calcularea perioadei de decontare pentru tranzacțiile încheiate la BVM și BAS.

Pentru informații suplimentare referitoare la programul special de funcționare rugăm să consultați pagina web a DCU sau să ne contactați.