Să fim sinceri:CNPF a avut un rol-cheie în crearea Depozitarului Central Unic. Indiscutabil, trebuie neapărat de accentuat

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a fost lansat la 21 mai, în cadrul unui eveniment oficial, după ce, timp de doi ani, s-a aflat într-un proces intens de constituire. Noua instituţie este responsabilă de înregistrarea, evidenţa şi decontarea valorilor mobiliare emise de entităţile din Republica Moldova.

Indiscutabil, trebuie neapărat de accentuat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a avut un rol-cheie în crearea noii autorităţi. În primul rând, potrivit Legii cu privire la Depozitarul central unic de valori mobiliare, adoptată la sfârşitul anului 2016, CNPF a fost mandatată să efectueze o verificare prealabilă a registrelor societăţilor care urmează să fie trecute la noua entitate. A fost inclusiv o cerinţă a partenerilor de dezvoltare şi a Fondului Monetar Internaţional.

“La prima etapă a fost făcută verificarea la acţionarii băncilor şi companiile de asigurări, care numeric constituie 27 entităţi. Ca urmare a acestor verificări, nu au fost constatate devieri, invocate de unii care vorbeau de fraude în registrele acţionarilor. Până la transmiterea registrelor nominalizate, CNPF a efectuat o campanie de informare publică care a avut menirea să ne asigure că datele din registrele acţionarilor sunt corecte. Este vorba, în primul rând, de dreptul de proprietate asupra acţiunilor deţinute în bancă sau compania de asigurări, precum şi respectarea de către societăţile de registru, custozi, inclusiv emitenţii de valori mobilia­re a legislaţiei cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare”, menţionează Vladimir Rusnac, director al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare în cadrul CNPF.

De asemenea, au fost identificaţi acţionarii inactivi ai băncilor şi companiilor de asigurări pentru a le aduce la cunoştinţă informaţia despre acţiunile deţinute, a le actualiza datele de identificare şi, respectiv, a le permite să-şi valorifice drepturile de acţionar. Ceea ce s-a reuşit e că au fost reactualizate mai multe date despre acţionarii inactivi.

Concluzia, după verificările efectuate, e una şi univocă: Comisia a realizat o eficientă şi bună supraveghere a pieţei. Verificările au arătat că datele din registrele acţionarilor sunt corecte, iar evidenţa acţionarilor s-a dus cu respectarea legislaţiei.

Ai treilea moment a fost însăşi supravegherea nemijlocită de către CNPF a transmiterii de la registratori a acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurare la Depozitarul central. CNPF a asigurat cadrul normativ, dat fiind faptul că fiecare etapă presupune anumite reglementări. La fel, Comisia a început implementarea acestei reglementări. În acest proces, nou pentru o piaţă cu o istorie de peste 20 de ani, a fost implicată întreaga echipă a Comisiei, care a supravegheat atent corectitudinea transmiterii registrelor către noua autoritate.

„Am reuşit să transmitem toate datele de la Depozitarul naţional al valorilor mobiliare. Începând cu 1 mai, potrivit Legii pieţei de capital, Depozitarul naţional nu mai poate presta servicii pe piaţa de capital. Până la data respectivă am reuşit să transmitem toate soldurile de valori mobilia­re către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare şi să asigurăm iniţierea lansării acestuia”, mai spune Vladimir Rusnac.

De asemenea, cu suportul Bursei de Valori, CNPF a reuşit să comunice strâns cu reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei a Depozitarului Central ca să asigure acea legătură prin mesagerie ce ar duce la continuitatea pieţei de capital.

Ce urmează? A doua etapă este legată de preluarea registrelor socie­tăţilor tranzacţionate pe platforma MTF a Bursei de Valori, pe care tranzacţionează emitenţi mai mici decât băncile, companiile de asigurări sau altor entităţi care trebuie să corespundă unor cerinţe mai stricte, prudenţiale şi prezentare a informaţiei, prevăzute de Legea privind piaţa de capital.

CNPF a aprobat cadrul corespunzător de reglementare care vizează modul de verificare şi transmitere a registrelor la Depozitarul central. A doua etapă a fost demarată la începutul anului 2019, cu emiterea actelor normative, clasificarea entităţilor tranzacţionate pe platforma MTF în trei categorii. Şi în funcţie de categorie vor fi transmise Depozitarului central. Verificarea care este realizată la etapa actuală, presupune publicarea de către emitenţi în „Monitorul Oficial” sau în ziarele stabilite de statut, sau paginile web, a anumitor anunţuri adresate acţionariatului lor, ca ei să semnaleze care au fost problemele privind integritatea acestor registre.

„În martie curent a început publicarea acestor anunţuri şi până în prezent nu am sesizat nici un demers sau un apel din partea acţionarilor acestor emitenţi, care ar fi semnalat că ar exista nereguli”, afirmă directorul Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare în cadrul CNPF.

Şi Comisia Naţională este obligată să monitorizeze atent aceste anunţuri care ar trebui să fie făcute în maniera stabilită de Regulator. Totodată, sunt verificate datele din registre, respectiv datele pe care le deţin registratorii, brokerii, CNPF şi emitenţii. Vor fi întocmite planuri de transmitere a registrelor la Depozitarul unic.

Acestea-s obiectivele pentru 2019. Cât priveşte 2020, potrivit Legii, vor fi vizate circa 2 mii de societăţi pe acţiuni evidenţa cărora este dusă de registratorii independenţi. La prima etapă au fost transmise registrele a 25 de emitenţi, bănci şi companii de asigurări, în anul 2019, urmează valorile mobiliare ale 100 de emitenţi admise spre tranzacţionare pe segmentul MTF şi în anul viitor se preconizează să fie transmise registrele a peste 1900 de emitenţi. Este poate cel mai înalt volum de lucru care urmează să fie înfăptuit.

http://capital.market.md/