Societățile pe acțiuni din Moldova ar putea accesa piața de capital din România. DCU examinează posibilitatea creării conexiunilor cu Depozitarul Central din România, cu suportul USAID

Premieră pentru piața de capital din țara noastră. Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) intenționează să stabilească conexiuni cu instituția omoloagă din România - Depozitarul Central din România pentru a facilita și stimula investițiile străine în instrumentele financiare emise în țara noastră. Pașii ce urmează a fi întreprinși în acest sens au fost discutați în cadrul unei ședințe de lucru a reprezentanților ambelor organizații. La ședință au participat și reprezentanții Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), care sprijină DCU în demersurile de integrare pe piața internațională de capital.

În cadrul reuniunii, părțile au discutat aspectele tehnice, precum și posibilele scenarii de colaborare și operare în cadrul acestei conexiuni. Într-o primă etapă, conexiunea ar urma să faciliteze accesul societăților pe acțiuni din Moldova pe piața de capital din România, ceea ce le-ar permite extinderea bazei de investitori și respectiv, realizarea obiectivelor de dezvoltare.

Totodată, în încercarea de a atrage noi investitori, emitenții locali ar fi încurajați să-și îmbunătățească în permanență guvernanța corporativă și procesele tehnologice. În același timp, accesul la un volum mai mare de lichidități le-ar permite să lanseze produse și servicii noi, contribuind astfel la creșterea economică și crearea a noi locuri de muncă.

Pe lângă stabilirea principiilor de colaborare, participanții la discuții au abordat și eventualele riscuri aferente respectivei conexiuni. Acestea urmează a fi analizate și expuse în cadrul unei evaluări realizate de către experții Proiectului USAID FSTA. Totodată, evaluarea respectivă reprezintă una dintre precondițiile pentru obținerea aprobării, din partea regulatorilor, de a stabili conexiunea cu partea română.

Asistența oferită de Proiectul USAID FSTA a inclus și elaborarea unei Foi de parcurs detaliate, menită să ofere linii directoare pentru stabilirea conexiunilor cu alți depozitari centrali din străinătate. Documentul conține o analiză a operațiunilor curente ale DCU, o strategie de accesare a piețelor de capital internaționale, precum și un set de recomandări de aderare la organizațiile internaționale de profil. Urmare a acestor recomandări, în iulie 2021, DCU a devenit membru cu drepturi depline al prestigioasei organizații europene ECSDA. Accederea la ECSDA este o etapă care facilitează instituirea conexiunilor între depozitari centrali, dar și crește vizibilitatea pieței financiare a țării pentru investitori din străinătate.

DCU beneficiază de suportul USAID începând cu anul 2019, Agenția sprijinind fondarea instituției și diverse inițiative de consolidare a capacităților.

Notă: DCU este instituția responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.