Trecerea de la T+3 la T+2 pentru decontarea tranzacțiilor încheiate pe piața reglementată și MTF

Depozitarul Central Unic modifică data preconizată pentru decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare încheiate pe o piață reglementată sau MTF, începând cu 1 septembrie 2019.

De la data menționată, decontarea tranzacțiilor pe o piață reglementată sau MTF va fi efectuată a doua zi lucrătoare după încheierea tranzacției (T+2).

Modificarea datei preconizate pentru decontarea tranzacțiilor bursiere reprezintă un pas esențial în armonizarea regulilor de decontare aplicate în Republica Moldova la normele Regulamentului UE nr.909/2014 privind depozitarii centrali.

Noile cerințe oferă un șir de beneficii. Vor fi reduse riscurile financiare ce țin de operațiunile de decontare și va fi micșorată perioada în care investitorii intră în posesia banilor sau valorilor mobiliare la efectuarea unei tranzacții.

Trecerea de la T+3 la T+2 este prevăzută de Regulile DCU și reprezintă una dintre măsurile implementate de Depozitarul Central Unic în vederea stimulării investițiilor în instrumente financiare.