Conturi de valori mobiliare

DCU creează și oferă conturi de valori mobiliare, în care sunt decontate valorile mobiliare. Conturile sunt create în formă electronică în Sistemul DCU și sunt identificate printr-un cod unic.

Conturile sunt uninominale – un cont poate fi deținut de o singură persoană.
Pe un cont pot fi înregistrate unul sau mai multe instrumente (ISIN).

Cum sunt folosite conturile de valori mobiliare?

În conturi este ținută evidența drepturilor și restricțiilor asupra valorilor mobiliare. Prin intermediul conturilor sunt efectuate operațiuni cu valori mobiliare. Trecerea dreptului de proprietate este efectuată prin transferul valorilor mobiliare din contul unei persoane în contul altei persoane.

Tipuri de conturi

În DCU sunt utilizate următoarele tipuri de conturi:

  • cont individual – cont deschis pe numele unei persoane care deține valori mobiliare;
  • cont omnibus – cont în care se țin instrumentele clienților unui participant, fără identificare;
  • cont al emitentului – cont în care se înregistrează valorile mobiliare emise de un emitent.

La rândul său, conturile individuale sunt de 3 tipuri:

  • cont propriu – cont în care se țin instrumentele deținute de participantul la DCU;
  • cont al investitorului – cont administrat de participant, în care se țin instrumentele clientului;
  • cont de registru – cont de evidență internă la DCU, în care se țin instrumentele unui investitor.

În vederea asigurării evidenței corecte a valorilor mobiliare, efectuării operațiunilor în Sistemul DCU și executării măsurilor de reconciliere și control, în Sistemul DCU sunt menținute conturi analitice (tehnice).

Deschiderea conturilor

Conturile pot fi deschise de către:

  • DCU – pentru participanți, emitenți și investitori;
  • participanții la DCU – pentru clienții săi (investitori în valori mobiliare).

Contul investitorului se deschide în mod automat în Sistemul DCU la crearea unui profil pentru investitor de către participantul la DCU.

Administrarea conturilor

Conturile omnibus, proprii și ale investitorilor sunt administrate de participanții la DCU. Operațiunile în cont se efectuează în baza ordinului de transfer emis de participant.

DCU poate efectua operațiuni în conturile administrate de participant la solicitarea participantului sau la cererea altei entități stabilite de lege.

Conturi vs. drept de proprietate

Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare în momentul înscrierii valorilor mobiliare în cont (creditarea contului). Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare este transmis în momentul retragerii din cont a valorilor mobiliare (debitarea contului).

Statutul valori mobiliare în cont (sub-balanțe)

Sub-balanțele sunt înscrieri în cadrul contului, care definesc statutul valorilor mobiliare.

În Sistemul DCU, sunt utilizate următoarele sub-balanțe:

Sub-balanța

Statutul valorilor mobiliare

AVAI

valori mobiliare disponibile, care pot fi utilizate fără restricții

NAVL

valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către DCU

RSTR

valori mobiliare rezervate/blocate în cont de către Participant sau DCU

BLOK

valori mobiliare rezervate/blocate pentru decontare în cadrul DvP

PLED

valori mobiliare gajate în cadrul operațiunilor REPO și operațiunilor de împrumut

ISSU

valori mobiliare înscrise în contul emitentului pentru plasare

DRAW

valori mobiliare răscumpărate la scadență

PEDA

valori mobiliare care urmează a fi livrate în cadrul operațiunilor corporative

PEND

valori mobiliare care urmează a fi livrate

Mai mult despre conturi de valori mobiliare?

 ↓ Regulile DCU  (extras Capitolul VI) .pdf

↓ Proceduri privind operațiunile de decontare. pdf