Decontarea operațiunilor

Decontarea valorilor mobiliare. Mecanisme, modalități, părți implicate. Ordin de transfer. Decontări bursiere și OTC.

Cerințe generale privind decontarea operațiunilor

Mecanisme de decontare

DCU oferă următoarele mecanisme de decontare a valorilor mobiliare:

 • livrare contra plată (DvP/RvP) – transferul valorilor mobiliare implică și transferul de mijloacelor bănești, efectuat de DCU;
 • livrare fără plată (FoP/DvF/RvF) – transferul valorilor mobiliare nu implică un transfer de mijloacelor bănești;
 • plată fără livrare (PFoD) – operațiunea implică un transfer de mijloace bănești, fără transferul valorilor mobiliare.

Decontări DvP

Pentru operațiunile decontate DvP, DCU aplică următoarele mecanisme:

 • DVP1 - decontarea valorilor mobiliare și mijloacelor bănești se efectuează pe bază brută – se aplică pentru toate operațiunile decontate DvP, cu excepția tranzacțiilor încheiate la Bursa de Valori a Moldovei;
 • DVP2 - decontarea valorilor mobiliare pe bază brută și decontarea mijloacelor bănești pe bază netă – se aplică pentru tranzacțiile încheiate la Bursa de Valori a Moldovei (BVM).

Decontările pentru operațiunile inițiate în aplicația client TMSX pot fi DvP1 sau FoP, la decizia participanților care au încheiat operațiunea sau în dependență de tipul operațiunii.

Proceduri de decontare

Procedurile aplicate la decontarea valori mobiliare depind de modul de introducere a ordinelor în Sistemul DCU. În această privință, în cadrul DCU pot fi distinse:

1. Ordine inițiate de participant în aplicația client TMSX:

 • transfer de tip „participant A -> participant B”;
 • transfer de tip „participant A -> participant A”;
 • transfer intraposition;
 • transfer privind operațiunile reversibile (REPO, operațiuni de creditare).

2. Ordine inițiate de DCU la solicitarea participantului la DCU:

 • transfer de tip „DCU -> participant”;
 • transfer de tip „participant -> DCU”;
 • transfer din numele participantului.

3. Ordine inițiate ca urmare a operațiunilor încheiate pe platforme de tranzacționare:

 • decontarea operațiunilor încheiate în cadrul Bloomberg Auction System (BAS);
 • decontarea operațiunilor încheiate la BVM.

4. Ordine inițiate de DCU pentru operațiuni OTC:

 • transfer de tip „persoana A -> persoana B”;
 • transfer intraposition;
 • decontarea operațiunilor corporative cu VMS-CBN;
 • decontarea pasului doi al operațiunilor reversibile.

Verificare și autorizare de către DCU?

Operațiunile efectuate de participanții la DCU prin aplicația client (TMSX) se decontează în mod automat după etapa de reconciliere – DCU nu verifică și nu autorizează decontarea acestora.

Participanții la DCU sunt responsabili de respectarea legislației la efectuarea operațiunilor prin Sistemul DCU, inclusiv de relațiile sale contractuale cu clienții, drepturi de reprezentare, cerințe AML și KYC, protecția datelor personale și orice alte aspecte.

Ordine inițiate de participant în aplicația client TMSX

Transfer de tip „participant A -> participant B”

Sistemul DCU permite decontarea tranzacțiilor OTC, încheiate între 2 participanți la DCU și/sau clienții acestora. Transferul de tip „participant A -> participant B” se execută în baza următoarelor ordine de transfer, introduse de participant în TMSX:

 • RvF instruction (MT540) – ordin de recepționare a valorilor mobiliare fără plată;
 • DvF instruction (MT542) – ordin de livrare a valorilor mobiliare fără plată;
 • RvP instruction (MT541) – ordin de recepționare a valorilor mobiliare contra plată;
 • DvP instruction (MT543) – ordin de livrare a valorilor mobiliare contra plată.

Participanții la DCU sunt în întregime responsabili de respectarea legislației referitoare la efectuarea tranzacțiilor în afara pieței reglementate și MTF prin intermediul Sistemul DCU. Decontarea ordinelor introduse de participanții la DCU se efectuează în mod automat după reconcilierea ordinelor.

Transfer de tip „participant A -> participant A”

Transferul de tip „participant A -> participant A” se aplică la decontarea tranzacțiilor OTC în conturile administrate de un participant la DCU (conturile participantului sau conturile clienților săi). Transferul se execută în baza următoarelor ordine de transfer, introduse de participant în TMSX:

 • Intrabank transfer (MT542) – ordin de livrare fără plată a valorilor mobiliare (VM), cu transferul unui singur instrument (ISIN);
 • Multiple intrabank DvF (MT542) – ordin de livrare fără plată a VM, cu transferul concomitent a două sau mai multe instrumente (ISIN).

Transfer intraposition

Transferul intraposition nu implică transferul valorilor mobiliare de pe un cont pe altul, ci aplicarea sau anularea restricției asupra valorilor mobiliare de către participant, prin intermediul sub-balanței RSTR. Transferul se execută în baza următorului ordin, introdus de participant în TMSX:

 • Intraposition transfer (MT542).

Operațiuni reversibile

În Sistemul DCU pot fi efectuate următoarele operațiuni reversibile:

 • REPO sell/buy (initiated by borrower MT541) - ordin de livrare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea repo (cu transferul VM în contul creditorului);
 • REPO sell/buy (initiated by lender MT543) - ordin de recepționare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea repo (cu transferul VM în contul creditorului);
 • REPO pledge (initiated by borrower MT541) - ordin de livrare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de creditare (cu blocarea VM în contul debitorului);
 • REPO pledge (initiated by lender MT543) - ordin de recepționare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de creditare (cu blocarea VM în contul debitorului);
 • Repo overnight - ordin de livrare a VM în calitate de garanții financiare în operațiunea de credit overnight cu BNM.

Operațiunile reversibile pot fi încheiate doar între doi participanți la DCU.

Cerințe privind ordinele de transfer inițiate în TMSX

La inițierea ordinelor în TMSX, participanții la DCU vor respecta instrucțiunile stabilite de Ghidul utilizatorului aplicației client a Sistemului DCU (Participant Platform CSD User Guide).

Suplimentar, participantul la DCU este obligat să indice în ordinul de transfer:

 • prețul per unitate al valorii mobiliare (Price per unit);
 • scopul transferului (Purpose of transfer);
 • descrierea transferului (Description of transfer).

Prețul per unitate

Prețul per unitate reflectă valoarea în lei unei valori mobiliare. Valoarea totală a operațiuni se calculează în mod automat în baza prețului per unitate și numărului de valori mobiliare care urmează a fi transferate.

Datele privind prețul per unitate pentru transferurile DvF/RvF și transferul de tip „participant A -> participant A” se aplică în scop de raportare și nu implică un transfer de mijloace bănești prin intermediul Sistemului DCU.

Scopul transferului

La efectuarea operațiunii prin Sistemul DCU, participanții la DCU vor indica scopul transferului conform Anexei 1.

Informațiile privind scopul transferului se introduc în scop de raportare și în conformitate cu legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și nu influențează condițiile de efectuare a decontării.

Descrierea transferului

În secțiunea „descrierea transferului” se va indica documentul primar (contract, ordin, decizie etc.) care se referă la operațiune și, după caz, numărul/data acestuia.

Datele privind descrierea transferului se introduc în scop de informare și nu influențează condițiile de efectuare a decontării.

Ordine inițiate de DCU la solicitarea participanților

Transfer de tip „DCU -> participant”

Transferul de tip „DCU -> participant” se efectuează dacă este necesar de a transfera valorile mobiliare din conturi de registru (administrate de DCU) în conturi individuale ale clienților participantului (administrate de participant).

Transferul de tip ”DCU -> participant” este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ Ordin transfer DCU-Participant .pdf

Transfer de tip „participant -> DCU”

Transferul de tip „participant -> DCU” se efectuează în cazul în care este necesar de a transfera valorile mobiliare din conturi individuale ale clienților participantului (administrate de participant) în conturi de registru (administrate de DCU).

Transferul de tip „participant -> DCU” este un DvF, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ Ordin transfer Participant-DCU .pdf

Transfer din numele participantului

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare, din numele și la cererea participantului la DCU, între conturile administrate de participant (contul propriu, contul ILF, conturile clienților participantului) sau cu transferul pe sub-balanțele acestor conturi.

Transferul din numele participantului este un DvF sau DvP, efectuat de DCU în baza ordinului de transfer prezentat de participant. Ordinul va fi semnat cu semnătura electronică a persoanei autorizate a participantului și expediat la DCU în format electronic.

↓ Ordin transfer conturi Participant .pdf

DCU efectuează transferul valorilor mobiliare din numele participantului în termen de cel mult șase ore de la momentul recepționării ordinului de la participant.

Termen de executare a ordinelor inițiate de DCU la solicitarea participanților la DCU

DCU execută ordinele de transfer inițiate la solicitarea participanților la DCU în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data recepționării ordinului de la participantul la DCU.

Mai mult despre decontări și ordine de transfer?

↓ Regulile DCU  (extras Capitolele VII și VIII) .pdf

↓ Proceduri privind operațiunile de decontare. pdf