Despre participanții DCU

Lista participanților la DCU. Cine poate fi participant la DCU? Ce oferă participanții investitorilor. Rolurile participanților.

Participanții dețin acces la Sistemul DCU și beneficiază de infrastructura de decontare oferită de DCU. Grație accesului, participanții pot efectua operațiuni în mod direct, din nume propriu sau din numele clienților.

Lista participanților la DCU

↓  Participanți DCU .pdf
↑  Participanți DCU. web

Cine este un „participant la DCU”?

Participantul la DCU este instituția care efectuează operațiuni cu valori mobiliare cu titlu profesionist. Calitatea de participant la DCU poate fi deținută doar de instituții financiare   (bănci, societățile pe investiții) sau autorități publice care sunt în drept să tranzacționeze valori mobiliare în mod direct.

O instituție financiară care intenționează să desfășoare activități cu valori mobiliare trebuie să devină participant. 
O persoană fizică sau juridică poate efectua tranzacții bursiere doar prin intermediul participanților la DCU, iar tranzacții OTC – și prin intermediul DCU.

Ce oferă participanții DCU unui investitor?

Participanții la DCU prestează diverse servicii pe piața financiară. Vânzarea sau cumpărarea valorilor mobiliare în cadrul unei burse poate fi efectuată de un investitor doar prin intermediul participanților.

Participanții la DCU pot, de asemenea, efectua tranzacții OTC în numele clienților săi, oferi consultanță privind investițiile în valori mobiliare, administra portofolii de investiții și presta alte servicii similare.

Relațiile dintre investitor și participantul la DCU sunt stabilite în contractul încheiat de aceștia.
Important: DCU nu este responsabil de calitatea și legalitatea serviciilor prestate de un participant clienților săi.

DCU vs. participanții săi

Rolul participanților este de a oferi servicii financiare clienților săi. DCU permite participanților să dețină acces în Sistemul DCU și să efectueze operațiuni prin intermediul acestuia.

Participanții la DCU sunt instituții independente și separate de DCU. DCU acordă calitatea de participant în baza cererii și licenței eliberate participantului de autoritățile de stat.

DCU nu evaluează și nu emite aprecieri privind performanța, capacitatea și sustenabilitatea financiară a participanților la DCU sau privind alte aspecte ce țin de activitatea participanților.

Rolurile deținute de participanții la DCU

Drepturile și obligațiile participantului în raport cu DCU, clienții participantului și alte entități derivă din rolul pe care îl deține participantul în Sistemul DCU:

Rol în DCU

Drepturi și activități

operator de cont

este în drept să deschidă și să administreze conturi de valori mobiliare și introduce ordine de transfer a valorilor mobiliare în Sistemul DCU;

agent de decontare

este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi de valori mobiliare, prin care sunt efectuate operațiuni pentru clienților săi;

agent de plată

este în drept să pună la dispoziția clienților săi conturi de mijloace bănești, prin care sunt efectuate plăți ce țin de operațiunile cu valori mobiliare;

agent al emitentului

este în drept să reprezinte emitentul de valori mobiliare, să îndeplinească din numele acestuia una sau mai multe obligații sau activități.

Mai mult despre participanții la DCU?

Pentru mai multe detalii privind participanții DCU, vă rugăm să examinați capitolul III din Regulile DCU.

↓  Regulile DCU   (extras Capitolul III) .pdf