Devină participant DCU

Cine poate deveni participant la DCU? Obținerea calității de participant: cerințe, proceduri, documentație. Autorizarea noilor utilizatori ai participantului și retragerea calității de utilizator.

Cine poate deveni participant la DCU?

 • băncile;
 • societățile de investiții;
 • autoritățile publice desemnate (BNM, Ministerul Finanțelor, FGDSB);
 • contrapartide centrale, agenți de decontare, case de compensare, operatorii de sistem.

Documentația prezentată DCU

Pentru obținerea calității de participant, solicitantul prezintă la DCU:

1. cerere de obținere a calității de participant (↓model .pdf);
2. extras din registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de ASP (cu date actualizate);
3. copia licenței de bancă/societate de investiții;
4. contractul de participant, semnat de solicitant (↓model .pdf)

DCU aprobă sau refuză acordarea calității de participant în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii cererii sau a ultimului document prezentat de solicitant.

Conexiuni și cerințe tehnice

După acordarea calității de participant:

 • participantul desemnează agent de plată;
 • DCU și participantul DCU instituie conexiuni tehnice;
 • DCU oferă utilizatorilor DCU conturi de acces în Sistemul DCU;
 • DCU și participantul efectuează teste pentru validarea accesului în Sistemul DCU.

Agentul de plată

Participantul la DCU care deține cont de decontare în SAPI va obține rol de agent de plată în Sistemul DCU, cu încheierea contractului de participare SAPI, conform modelului stabilit de BNM.

Participantul la DCU care nu deține cont de decontare în SAPI este obligat să desemneze un agent de plată. Desemnarea agentului de plată se efectuează prin depunerea cererii către DCU:

↓ Cerere desemnare agent de plată .pdf

Inițierea activității participantului

Participantul DCU va iniția activitatea la îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

 • DCU a aprobat calitatea de participant;
 • părțile au încheiat contractul de participant;
 • cel puțin doi reprezentanți ai participantului au fost autorizați ca utilizatori de către DCU;
 • au fost instituite conexiuni tehnice între participant și DCU;
 • participantul deține cont în SAPI sau are desemnat agent de decontare;
 • testele efectuate între participant și DCU au fost validate.

Utilizatorii participantului

Participantul este în drept să solicite autorizarea noilor utilizatori și retragerea calității de utilizator.

Solicitarea se face prin depunerea în adresa DCU a cererii conform modelului:

↓ Cerere autorizare – retragere utilizatori .pdf

Participantul este obligat să solicite DCU retragerea calității de utilizator, dacă persoana nu corespunde cerințelor Regulilor DCU sau ca urmare a disponibilizării, trecerii într-o altă funcție rezilierii contractului dintre participant și reprezentantul său, sau din orice altă cauză.