Înregistrarea în custodie

Înregistrarea în custodie. Retragerea valorilor mobiliare înregistrate în custodie. Proceduri, documente, comisioane.

Înregistrarea în custodie

De ce e necesară înregistrarea în custodie?

Înregistrarea în custodie se aplică în cazul valorilor mobiliare a căror evidență este ținută de o societate de registru, și care urmează a fi tranzacționate la bursa de valori. Pentru a efectua decontarea tranzacțiilor încheiate la bursă, valorile mobiliare în cauză urmează a fi înregistrate în custodie la DCU.

Înregistrarea în custodie se efectuează la inițiativa deținătorului de VMC, de către participantul la DCU care reprezintă interesele deținătorului în cauză.

Procedura înregistrării în custodie

În vederea înregistrării în custodie a valorilor mobiliare, participantul la DCU care reprezintă interesele deținătorului de valori mobiliare va întreprinde următoarele măsuri:

  1. va prezenta la DCU dispoziția de transmitere  (conform modelului CNPF), perfectată de participant în vederea trecerii evidenței VMC la DCU   (participantul este responsabil pentru perfectarea dispoziției de transmitere și, la necesitate, pentru autorizarea semnăturii deținătorului de VMC);
  2. după semnarea dispoziției de transmitere de către DCU, participantul o va prezenta societății de registru în vederea trecerii evidenței VMC la DCU;
  3. după efectuarea înregistrărilor necesare de către societatea de registru, participantul va prezenta DCU cerere de înregistrare în custodie  (conform ↓modelului .pdf), și extrasul din registru, emis de societatea de registru, care confirmă că evidența valorilor mobiliare este efectuată de DCU.

Comision la înregistrarea în custodie

Pentru înregistrarea în custodie a valorilor mobiliare, DCU aplică un comision în mărime de 5 lei. 

Retragerea valorilor mobiliare înregistrate în custodie

Când se efectuează retragerea valorilor mobiliare înregistrate în custodie

Operațiunea de retragere se aplică în cazul VMC înregistrate în custodie la DCU, a căror registru al deținătorilor de valori mobiliare este ținut de o societate de registru. 

Retragerea VMC înregistrate în custodie se efectuează la inițiativa deținătorului de valori mobiliare, în temeiul cererii participantului care reprezintă interesele deținătorului în cauză.

Procedura retragerii din custodie

În vederea retragerii valorilor mobiliare de la DCU, participantul la DCU care reprezintă interesele deținătorului de valori mobiliare va întreprinde următoarele măsuri:

  1. va prezenta la DCU dispoziția de transmitere  (conform modelului CNPF), perfectată de participant în vederea retragerii valorilor mobiliare depozitate la DCU  (participantul este responsabil pentru perfectarea dispoziției de transfer în vederea retragerii VMC la DCU și, în caz de necesitate, pentru certificarea semnăturii deținătorului de VMC);
  2. după semnarea dispoziției de transmitere de către DCU, participantul o va prezenta societății de registru în vederea retragerii VMC depozitate la DCU;
  3. după efectuarea înregistrărilor necesare de către societatea de registru, participantul va prezenta DCU cerere privind retragerea VMC depozitate la DCU  (conform ↓modelului .pdf) și extrasul din registru, emis de societatea de registru, care confirmă că valorile mobiliare sunt retrase de la DCU și transmise pe numele deținătorului de valori mobiliare.

Comision la retragerea din custodie

Pentru înregistrarea valorilor mobiliare din custodie, DCU aplică un comision în mărime de 5 lei.